Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Γραμματέας: Καπρίτσιου Αγγελική

Γραμματεία:
Τηλ.:
(26510) 07187, 07402, 07454-7, 07435
FAX: (26510) 07023
Δικτυακός τόπος: http://www.primary.edu.uoi.gr

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Οι στόχοι που τίθενται από το Πρόγραμμα Σπουδών πραγματοποιούνται μέσα από τρία αλληλένδετα επίπεδα μάθησης, με υπόβαθρο πάντα τη δυναμική σύνδεση παιδαγωγικής θεωρίας και εκπαιδευτικής πράξης. Τα τρία αυτά επίπεδα περιλαμβάνουν τρεις κύκλους σπουδών, οι οποίοι αντιστοιχούν στις τρεις διαστάσεις του δυναμικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα:

 • Ο πρώτος κύκλος αναφέρεται στη γενική παιδαγωγική γνώση που οφείλει να αποκτήσει κάθε φοιτητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) μελετώντας την ευρύτερη περιοχή των Επιστημών της Αγωγής.
 • Ο δεύτερος κύκλος αφορά στην κατάρτιση του φοιτητή σε θέματα Διδακτικής.
 • Ο τρίτος κύκλος αφορά στα γνωστικά αντικείμενα, με έμφαση αυτά που διδάσκονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οχτώ (8) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Η δυναμική του Τμήματος αναπτύσσεται διαρκώς, όπως προκύπτει από το επιστημονικό έργο των μελών ΔΕΠ και τα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος που εκπονούνται στα οκτώ εργαστήριά του.
Στο Π.Τ.Δ.Ε. δεν υπάρχουν ακόμη Τομείς

Εργαστήρια

 • Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Έρευνας.
 • Γεωγραφικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • Γλώσσας, Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πολιτισμού.
 • Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης.
 • Μελετών Απόδημου Ελληνισμού και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση.
 • Έρευνας στη Διδασκαλία των Μαθηματικών.
 • Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής.
 • Εκπαίδευσης και Διδασκαλίας της Φυσικής.
 • Εικαστικών Τεχνών.
 • Μουσικής.
 • Ξένων Γλωσσών.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Παιδαγωγική Ψυχολογία, Θεωρίες Μάθησης, Παιδαγωγική Συμβουλευτική (Αποκλίσεις στο σχολείο και στην τάξη), Γενική Ψυχολογία, Ψυχολογία (διαπροσωπικής) επικοινωνίας, Κοινωνική - Πολιτική Ψυχολογία, Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου, Κοινωνική Ανάπτυξη του Παιδιού, Εξελικτική Ψυχολογία (Γνωστική Ανάπτυξη), Ψυχολογική Ανάπτυξη στο Σύνδρομο του Αυτισμού, Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, Παιδαγωγική της Ένταξης, Νοητική Υστέρηση, Διδακτικοθεραπευτικές μέθοδοι στην Ειδική Αγωγή.

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Εναλλακτικά Μοντέλα Διδασκαλίας, Σχολική Παιδαγωγική, Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων, Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση, Συμβουλευτική - Προσανατολισμός στην Εκπαίδευση, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρμογές, Μετανάστευση και Εκπαίδευση, Κοινωνική Παιδαγωγική, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Πολιτική, Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, Οικονομικά της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικός Προγραμματισμός, Χρήσεις των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαιδευτική Έρευνα, Μικροκοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στη Σχολική Καθημερινότητα, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση).

Εισαγωγή στο Νεοελληνικό Λόγο, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Διδακτική της Γλώσσας, Παιδική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Ποίηση, Το Παιδικό Βιβλίο, Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία, Νεοελληνική Πεζογραφία (1790 - 1883), Σχολικές Βιβλιοθήκες, Εναλλακτικές Χρήσεις της Λογοτεχνίας στη Διδασκαλία της Γλώσσας, Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση.

Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Η Εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ου αιώνα, Κοινωνική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Παιδείας, Φιλοσοφία του Διαφωτισμού, Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημολογία των Φυσικών Επιστημών, Εισαγωγή στην Επιστημολογία, Παιδαγωγική Επιστημολογία, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Περιβαλλοντική Αγωγή, Θεματική Γεωγραφία.

Εισαγωγή στα Μαθηματικά, Βασική Φυσική, Ιστορία και Επιστημολογία των Μαθηματικών,  Πληροφορική και Εκπαίδευση, Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ Ι, Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ ΙΙ, Παιδαγωγική Αξιοποίηση δικτυακών εικονικών περιβαλλόντων,  Παιδαγωγική Αξιοποίηση λογισμικού γενικής χρήσης.

Γενική Διδακτική, Διδακτική «Μελέτης του Περιβάλλοντος», Διδακτική της Γεωγραφίας, Διδακτική Μαθηματικών, Διδακτική της Φυσικής, Διαπολιτισμική Διδακτική (Διδακτική σε πολυπολιτισμικές τάξεις), Διδακτική της Γλώσσας, Διδακτική των Θρησκευτικών, Θέματα Θρησκειοπαιδαγωγικής, Θρησκεία και Πολιτισμός, Πτυχές της Ορθόδοξης Παράδοσης.

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

Βούρη Γλυκερία Σοφία, Καθηγήτρια, Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, Η εκπαίδευση στη Μακεδονία κατά το 19ο αι. και τις αρχές του 20ου αι
Καραφύλλης  Γρηγόριος, Καθηγητής, Κοινωνική Φιλοσοφία, Φιλοσοφία της Παιδείας, Φιλοσοφία του Διαφωτισμού.
Καρπόζηλου Μάρθα, Καθηγήτρια, Το Παιδικό Βιβλίο, Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία, Νεοελληνική Πεζογραφία (1790-1883), Σχολικές Βιβλιοθήκες.
Κατσίκης Απόστολος, Καθηγητής, Διδακτική «Μελέτης του Περιβάλλοντος», Διδακτική της Γεωγραφίας, Θεματική Γεωγραφία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
Καψάλης Γεώργιος, Καθηγητής, Παιδική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Ποίηση, Εισαγωγή στο Νεοελληνικό Λόγο, Διδακτική της Γλώσσας, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία.
Κωνσταντίνου Χαράλαμπος, Καθηγητής, Σχολική Παιδαγωγική, Ανάλυση Σχολικών Πρακτικών, Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.
Μικρόπουλος Αναστάσιος, Καθηγητής, Θέματα ένταξης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στη εκπαίδευση, Εκπαιδευτικά Εικονικά Περιβάλλοντα.
Μπρούζος Ανδρέας, Καθηγητής, Συμβουλευτική - Προσανατολισμός στην Εκπαίδευση, Μεθοδολογία της Παιδαγωγικής Έρευνας, Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής, Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρμογές.
Κώτσης Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής, Βασική Φυσική, Διδακτική της Φυσικής.
Σούλης Σπύρος, Αναπλ. Καθηγητής, Ειδική Αγωγή.
Εμβαλωτής Αναστάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής, Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαιδευτική Έρευνα, Μικροκοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στη σχολική καθημερινότητα.
Λαΐνας Αθανάσιος, Επίκ. Καθηγητής, Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Πολιτική, Οργάνωση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, Οικονομικά της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικός Προγραμματισμός.
Μισαηλίδη Πλούσια, Επίκ. Καθηγήτρια, Ψυχολογία του Παιδικού Σχεδίου, Κοινωνική Ανάπτυξη του Παιδιού, Εξελικτική Ψυχολογία (Γνωστική Ανάπτυξη), Ψυχολογική Ανάπτυξη στο Σύνδρομο του Αυτισμού.
Νικολάου  Γεώργιος, Επίκ. Καθηγητής, Διαπολιτισμική Παιδαγωγική.
Παπαδοπούλου Σμαράγδα, Επίκ. Καθηγήτρια, Διδακτική της Γλώσσας, Εναλλακτικές Χρήσεις της Λογοτεχνίας στη Διδασκαλία της Γλώσσας, Πρώτη Γραφή και Ανάγνωση.
Πουρνάρη Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια, Επιστημολογία των Κοινωνικών Επιστημών, Επιστημολογία των Φυσικών Επιστημών, Εισαγωγή στην Επιστημολογία, Παιδαγωγική Επιστημολογία.
Λεοντοπούλου Σοφία, Λέκτορας, Γενική Ψυχολογία.
Μορφίδη Ελένη, Λέκτορας, Ειδική Παιδαγωγική Προβλημάτων Λόγου και Ομιλίας.
Νικολάου Σουζάννα-Μαρία, Λέκτορας, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογία, Εκπαίδευση και ΜΜΕ.
Πορτελάνος Σταμάτης, Λέκτορας, Διδακτική Θρησκευτικών- - Θρησκειολογία.

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής και ταυτόχρονα η επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης μπορούν να εργαστούν:

 • Ως εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Ως εκπρόσωποι των κλάδων των επιστημών αγωγής σε φορείς και ιδρύματα που ασχολούνται με τις θεματικές των κλάδων αυτών.

Οι εκπαιδευτικοί με μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή μπορούν να διδάξουν:

 • Σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.). Σε αυτές τις μονάδες μπορούν να διδάξουν και εκπαιδευτικοί χωρίς ανάλογη μετεκπαίδευση, εάν ο αριθμός των μετεκπαιδευομένων δεν επαρκεί για να καλυφθούν οι θέσεις.
 • Σε προγράμματα Λαϊκής Επιμόρφωσης.
 • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε κέντρα και υπηρεσίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Μεταπτυχιακές σπουδές

Εκτός από τις προπτυχιακές σπουδές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την απόκτηση του πτυχίου του Π.Τ.Δ.Ε., το Τμήμα έχει οργανώσει και λειτουργεί:

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Αγωγής καθώς και στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Στο Μεταπτυχιακό Τμήμα λειτουργούν τέσσερις τομείς με σαφώς πιστοποιημένες ειδικεύσεις, ήτοι στις Παιδαγωγικές Επιστήμες, στην Ψυχολογία-Συμβουλευτική, στις Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση και στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση.
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου και τίτλο «Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση προβλημάτων προφορικού και γραπτού λόγου (Μαθησιακές Δυσκολίες)».
 • Το Τμήμα συμμετέχει και στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλοσοφίας.

Στο Τμήμα ανήκει και το Διδασκαλείο διετούς φοιτήσεως, το οποίο ιδρύθηκε το 1996 με σκοπό τη μετεκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2010-2011

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite