Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Σχολές και Τμήματα » Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Γραμματέας: Μπέζα Ευθαλία

Γραμματεία:
Τηλ.:
26510-07189
FAX: 26510-07020
E-mail: 
Δικτυακός τόπος: http://ecedu.uoi.gr/

Γενικά - Στόχος του Τμήματος

Οι στόχοι του Τμήματος, όπως έχουν διαμορφωθεί στον Οδηγό Σπουδών, συνοψίζονται ως εξής:

 • Καλλιέργεια και προαγωγή των Παιδαγωγικών Επιστημών με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα.
 • Παροχή των απαραίτητων εφοδίων στους πτυχιούχους του Τμήματος για την εξασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
 • Δημιουργία των προϋποθέσεων για έρευνα και πειραματισμό σε συνάρτηση με την οργάνωση ερευνητικών πεδίων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Συμβολή στην άνοδο του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά στα ζητήματα που αναφέρονται στην προσχολική ηλικία.
 • Συμβολή στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων στην εκπαίδευση και αγωγή στη νηπιακή και πρώιμη παιδική ηλικία.

Ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης: οκτώ (8) εξάμηνα.

Δομή του Τμήματος - Τομείς

Το Τμήμα αναπτύσσεται δυναμικά και φιλοδοξεί να δημιουργήσει τομείς στο άμεσο μέλλον.

Εργαστήρια και Σπουδαστήρια

 • Εργαστήριο Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας.
 • Εργαστήριο Ψυχολογίας.
 • Εργαστήριο Ειδικής και Θεραπευτικής Αγωγής.
 • Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση.
 • Σπουδαστήριο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.

Πειραματικό Νηπιαγωγείο

Το Πειραματικό Νηπιαγωγείο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το οποίο ιδρύθηκε και λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93 στεγάστηκε στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης. Ο στόχος του κατά το διάστημα λειτουργίας του ήταν η εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος για έρευνα και η πρακτική άσκηση των φοιτητών και σε συνδυασμό με τις γενικότερες ανάγκες της εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα (2015) λειτουργεί ως το 33ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων.

Παρουσίαση - Περιγραφή Γνωστικών Αντικειμένων

Τα γνωστικά αντικείμενα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών χωρίζονται στις εξής ενότητες:

Ενότητα Παιδαγωγικής
Γνωστικά αντικείμενα της ενότητας αποτελούν η γενική παιδαγωγική, η προσχολική παιδαγωγική, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η εκπαιδευτική πολιτική - η διοίκηση εκπαίδευσης, η οργάνωση σχολείου και τάξης, η αγωγή υγείας, η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και η κινητική αγωγή.

Ενότητα Ψυχολογίας - Ειδικής Αγωγής - Υγείας
Γνωστικά αντικείμενα της ενότητας αποτελούν η παιδαγωγική και εκπαιδευτική ψυχολογία, η κοινωνική ψυχολογία, η γνωστική ψυχολογία, η εξελικτική ψυχολογία, η ψυχοκοινωνιολογία οικογένειας και η ειδική αγωγή.

Ενότητα Θετικών Επιστημών στην Εκπαίδευση
Γνωστικά αντικείμενα της ενότητας αποτελούν η πληροφορική και τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, η στατιστική, η διδακτική μαθηματικών, η διδακτική των φυσικών επιστημών και η περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Ενότητα Μαθημάτων Γενικής Παιδείας
Γνωστικά αντικείμενα της ενότητας αποτελούν η νεοελληνική λογοτεχνία, η παιδική λογοτεχνία, η μυθολογία, η φιλοσοφική και παιδαγωγική ανθρωπολογία, η φιλοσοφία παιδείας, η ιστορία εκπαίδευσης και η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Ενότητα Τέχνης και Εκπαίδευσης
Τα γνωστικά αντικείμενα της ενότητας αποτελούν τα εικαστικά, η μουσική παιδαγωγική, η θεατρική παιδεία (θεωρία και πράξη).

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Τμήματος

Αποστολόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Φιλοσοφική και Παιδαγωγική Ανθρωπολογία
Καλδρυμίδου Μαρία, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας, Διδακτική των Μαθηματικών
Κούτρας Βασίλειος, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, Αγωγή Υγείας
Λαδογιάννη Γεωργία, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας, Νεοελληνική Λογοτεχνία με έμφαση στην Παιδική Λογοτεχνία, τη Γλώσσα και το Λαϊκό Προφορικό Πολιτισμό
Παγγέ-Λέκκα Πολυξένη, Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας, Πληροφορική και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με έμφαση στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Μπάκας Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση Εκπαίδευσης.
Πλακίτση Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Διδακτική των εννοιών των Φυσικών Επιστημών στο Νηπιαγωγείο
Σακελλαρίου Μαρία (Μαριγούλα), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Προσχολική Παιδαγωγική με έμφαση στη Διδακτική της Ηθικής, της Θρησκευτικής και Κοινωνικής Αγωγής
Τριάντου-Καψωμένου Ιφιγένεια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νεοελληνική Λογοτεχνία με έμφαση στην Ερμηνεία των Κειμένων και τις Μεθόδους Ανάλυσης

Βαμβακούση Ξανθή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Διδακτική των Μαθηματικών
Γιώτσα Άρτεμις, Επίκουρη Καθηγήτρια, Κοινωνική Ψυχολογία.
Ζάραγκας Χαρίλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Κινητική Αγωγή και Μάθηση
Θάνος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής, Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
Καραμήτρου Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Θέατρο-Θεατρικό Παιχνίδι.
Παπαντωνίου Γεωργία, Επίκουρος Καθηγητής, Γνωστική Ψυχολογία.
Ράπτης Θεοχάρης, Επίκουρος Καθηγητής, Μουσική και Μουσική Αγωγή
Σαρρής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Ειδική Αγωγή.
Σπανάκη Μαριάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδική Λογοτεχνία
Στεργίου Αμαρυλλίς, Επίκουρη Καθηγήτρια, Διαπολιτισμική Αγωγή
Τσιτσανούδη-Μαλλίδη Νικολέττα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Γλωσσολογία και Ελληνική Γλώσσα

Το διδακτικό έργο του Τμήματος συμπληρώνεται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80.

Επαγγελματικές προοπτικές - Νέες ειδικότητες

Αποστολή του Τμήματος είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας και γνώσης στον τομέα των Επιστημών της Αγωγής και ταυτόχρονα η επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των μελλοντικών νηπιαγωγών.

Οι απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών μπορούν να εργαστούν:

 • Ως νηπιαγωγοί στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Ως εκπρόσωποι των κλάδων των επιστημών αγωγής σε φορείς και ιδρύματα που ασχολούνται με τις θεματικές των κλάδων αυτών.
 • Ως επιστημονικό προσωπικό στον τομέα παραγωγής παιδαγωγικού υλικού και παιδικών βιβλίων.
 • Ως επιστημονικό και ερευνητικό προσωπικό σε δομές και υπηρεσίες του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Οι νηπιαγωγοί με μετεκπαίδευση στην Εδική Αγωγή μπορούν να διδάξουν:

 • Σε σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ)

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (ΦΕΚ 2100/31-07-2014, Β'), Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Προσχολική Εκπαίδευση» και απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στις εξής εξειδικεύσεις:
http://ecedu.uoi.gr/index.php/studies/postgraduate

 • Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Προσχολικής και Πρωτοσχολικής Εκπαίδευσης (Σ)
 • Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Εκπαίδευση (Θ)
 • Γλωσσικός Γραμματισμός και Πολυγραμματισμοί στην Προσχολική Εκπαίδευση (Γ)
 • Ψυχολογία στην Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή (Ψ)
 • Κοινωνία, Ετερότητα και Προσχολική Εκπαίδευση (Κ)
 • Τέχνη και Εκπαίδευση (Τ)

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
http://ecedu.uoi.gr/index.php/studies/phds

Το Τμήμα έχει μακρά παράδοση στην ανάθεση και επιστημονική παρακολούθηση Διδακτορικών Διατριβών και γίνονται δεκτοί υποψήφιοι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.
Η διαδικασία απόκτησης Δ.Δ. καθορίζεται από τις σχετικές κείμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και ολοκληρώνεται εφόσον έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις, τις οποίες η Γ.Σ. έχει καθορίσει (αρθρ. 14 παρ. 1 του ν. 2083/92).
Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ)

Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας:
- http://ecedu.uoi.gr/images/Anakoi...eia/kanonismos.pdf (άρθρο 13)
- http://ecedu.uoi.gr/index.php/st...#φεκ-ίδρυσης-εσ-κανονισμός

Μετεκπαίδευση

Διδασκαλείο
Στο Τμήμα ιδρύθηκε Διδασκαλείο διετούς φοίτησης το ακαδημαϊκό έτος 1996-97, με σκοπό τη μετεκπαίδευση των εν ενεργεία νηπιαγωγών καθώς και την επιμόρφωσή τους στις νέες επιστημονικές και παιδαγωγικές μεθόδους και λειτούργησε μέχρι το ακαδ. έτος 2011-2012. Από τότε έχει ανασταλεί η λειτουργία όλων των Διδασκαλείων της χώρας.

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2015-2016 - Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite