Βρίσκεστε εδώ: » Εκπαίδευση » Μητρώα Εκλεκτόρων » Σχολή Θετικών Επιστημών

Μητρώα Εκλεκτόρων

Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών κρίσης μελών ΔΕΠ

Σχολή Θετικών Επιστημών  

Τμήμα Μαθηματικών

Αριθμ. Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικέιμενο
994/3/26-4-2013 Άλγεβρα
994/3/26-4-2013 Αλγεβρική Γεωμετρία
994/3/26-4-2013 Αλγεβρική Τοπολογία
994/3/26-4-2013 Αριθμητική Ανάλυση
994/3/26-4-2013 Γεωμετρία
994/3/26-4-2013 Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους
994/3/26-4-2013 Διαφορική Γεωμετρία
994/3/26-4-2013 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
986/13-7-2012 Θεωρητική Πληροφορική
994/3/26-4-2013 Μαθηματικά Μοντέλα και Προσομοίωση
994/3/26-4-2013 Μαθηματική Ανάλυση
994/3/26-4-2013 Μη Γραμμικά Συστήματα
994/3/26-4-2013 Μηχανική των Ρευστών
994/3/26-4-2013 Πληροφορική
994/3/26-4-2013 Στατιστική
994/3/26-4-2013 Συναρτησιακή Ανάλυση

Τμήμα Φυσικής

Αριθμ. Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικέιμενο

986/13-7-2012
 

994/3/26-4-2013

Αστροφυσική Πλάσματος του Ηλίου και του Μεσοπλανητικού Χώρου

Αστροφυσική Πλάσματος του Ηλίου και του Μεσοπλανητικού Χώρου (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Ατομική - Μοριακή Φυσική

Ατομική - Μοριακή Φυσική (συμπλ.)

986/13-7-2012 Θεωρητική Πυρηνική Φυσική
986/13-7-2012 Θεωρητική Φυσική Πλάσματος
986/13-7-2012 Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
986/13-7-2012 Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών και Κοσμολογία

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Μετεωρολογία-Κλιματολογία

Μετεωρολογία-Κλιματολογία (συμπλ.)

986/13-7-2012 Οπτική / Εφαρμογές LASER

986/13-7-2012
 

994/3/26-4-2013

Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρικές ιδιότητες Υλικών και Διατάξεων - Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνίες

Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρικές ιδιότητες Υλικών και Διατάξεων - Ηλεκτρονικά και Τηλεπικοινωνίες (συμπλ.)

986/13-7-2012
 

994/3/26-4-2013

Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονιακές Και Μαγνητικές Ιδιότητες Νανοδομικών Στερεών

Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Ηλεκτρονιακές Και Μαγνητικές Ιδιότητες Νανοδομικών Στερεών (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Φυσική Επιφανειών

Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης: Φυσική Επιφανειών (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών

Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική

Πυρηνική Φυσική και Εφαρμογές στην Πυρηνική Φυσική (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Υπολογιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης

Υπολογιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Φυσική Πολυμερών

Φυσική Πολυμερών (συμπλ.)

986/13-7-2012 Φυσική Του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

986/13-7-2012

995/4/20-6-2013

Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος

Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος (συμπλ.)

Τμήμα Χημείας

Αριθμ. Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικέιμενο
986/13-7-2012 Αναλυτική Χημεία και Συναφείς Εξειδικεύσεις της
985/31-5-2012 Ανόργανη Χημεία και συναφείς εξειδικεύσεις

986/13-7-2012

995/4/20-6-2013

Βιομηχανική Χημεία και Συναφείς Εξειδικεύσεις

Βιομηχανική Χημεία και Συναφείς Εξειδικεύσεις (συμπλ.)

986/13-7-2012 Βιοχημεία και Συναφείς Εξειδικεύσεις
996/5/17-7-2013 Διδακτική Φυσικών Επιστημών
986/13-7-2012 Οργανική Χημεία και Συναφείς Εξειδικεύσεις

987/13-9-2012

996/5/17-7-2013

Φυσικοχημεία και Συναφείς Εξειδικεύσεις

Φυσικοχημεία και Συναφείς Εξειδικεύσεις (συμπλ.)

986/13-7-2012

995/4/20-6-2013

Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων και Συναφείς Εξειδικεύσεις

Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων και Συναφείς Εξειδικεύσεις (συμπλ.)

Τμήμα Πληροφορικής

Αριθμ. Συνεδρίας Συγκλήτου Γνωστικό Αντικέιμενο
986/13-7-2012 Αλγόριθμοι και Τυπικές Γλώσσες

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Αριθμητική Ανάλυση

Αριθμητική Ανάλυση (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Βάσεις Δεδομένων

Βάσεις Δεδομένων (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Βελτιστοποίηση, Μοντελοποίηση και Προσομοίωση

Βελτιστοποίηση, Μοντελοποίηση και Προσομοίωση (συμπλ.)

986/13-7-2012 Γραφικά

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Διαχείριση Και Εξόρυξη Δεδομένων

Διαχείριση Και Εξόρυξη Δεδομένων (συμπλ.)

986/13-7-2012 Δίκτυα Υπολογιστών
986/13-7-2012 Δομές Δεδομένων

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Ιατρική Πληροφορική

Ιατρική Πληροφορική (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Λογισμικό Παράλληλων Συστημάτων

Λογισμικό Παράλληλων Συστημάτων (συμπλ.)

986/13-7-2012 Μηχανική Μάθηση - Νευρωνικά Δίκτυα

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Ολοκληρωμένα Κυκλώματα

Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία (συμπλ.)

986/13-7-2012 Πολυμεσικές Τηλεπικοινωνίες

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων

Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Τεχνητή Νοημοσύνη

Τεχνητή Νοημοσύνη (συμπλ.)

986/13-7-2012

994/3/26-4-2013

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού (συμπλ.)

986/13-7-2012 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας - Υπολογιστική  Όραση

 

« Επιστροφή στα Μητρώα Εκλεκτόρων

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite