Βρίσκεστε εδώ: » Διοίκηση » Έντυπα Διοικητικών Υπηρεσιών » Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Έντυπα Διοικητικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Γενική Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο αναμόρφωσης του συστήματος προμηθειών υλικών (αναλωσίμων και μη), καθιερώνει τη λειτουργία ενιαίας αποθήκης. Τα αιτήματα των τμημάτων, των σχολών και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, θα γίνονται πλέον με τυποποιημένα έντυπα που μπορείτε να τα βρείτε στα παρακάτω σχετικά αρχεία.

Αρχικά, τα αιτήματα αφορούν την προμήθεια:

  • Χαρτιού Α4
  • Χαρτιών υγείας και κουζίνας
  • Γραφικής ύλης
  • Υλικών καθαριότητας και
  • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ)
    * (Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι Η/Υ στην Αποθήκη)
  • Προμήθεια ειδών toner, μελανοταινιών και συναφών αναλωσίμων για εκτυπωτές και fax

Τα είδη θα καταγράφονται στα τυποποιημένα έντυπα με τον κωδικό περιγραφής που αναφέρονται παρακάτω και θα αποστέλλονται στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης μέσω του κεντρικού πρωτοκόλλου.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση της διαδικασίας αυτής, για την καλύτερη εξυπηρέτηση και την αποφυγή καθυστερήσεων στην παράδοση των αιτουμένων ειδών.

Κωδικοί και Ονοματολογία Υλικών

Διαθέσιμα Μοντέλα Η\Υ

Στην παρούσα φάση στις αποθήκες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 

Προμήθεια ειδών toner, μελανοταινιών και συναφών αναλωσίμων για εκτυπωτές και FAX

Η προμήθεια των toner, μελανοταινιών και συναφών αναλωσίμων για τους εκτυπωτές και FAX του Πανεπιστημίου μας πραγματοποιείται μέσω προμηθεύτριας εταιρείας που ανέδειξε ο διαγωνισμός της 16ης Οκτωβρίου 2012, με την παρακάτω διαδικασία:

 

Έντυπα

Αιτήσεις Χορήγησης Υλικών

Παρακαλούμε να συμπληρώνονται όλες οι στήλες των έντυπων αιτήσεων και ιδιαίτερα οι στήλες «ΚΩΔΙΚΟΣ» (κωδικός είδους) και «ΚΩΔΙΚΟΣ Π/Υ» (κωδικός τακτικού προϋπολογισμού).

Σε διαφορετική περίπτωση τα αιτήματα θα επιστρέφονται για διόρθωση, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην υλοποίησή τους.

 

Έντυπα Οικονομικού Αιτήματος

 

 

^ αρχή

 
 


 
newSite