Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Πανεπιστήμιο » Συνεργασίες

Συνεργασίες

Έργα, Προγράμματα και Συνεργαζόμενοι Φορείς με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

 

Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Νερό, η τύχη του στα χέρια σου.
 
Δράσεις για την υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον τομέα Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων και Προστασίας του Υδάτινου Περιβάλλοντος
 
Οι δράσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, τη συγκρότηση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, ενώ στο πλαίσιο των συντονισμένων αυτών δράσεων υπάγεται και η Προστασία και το Μητρώο Ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης που αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τη χώρα μας, με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης να κατατάσσεται μεταξύ των 2-3 καλύτερων στην Ευρώπη.

^ αρχή
 

Magna Charta Observatory

Magna Charta Observatory

Το Παρατηρητήριο της Magna Charta για τις θεμελιώδεις αρχές των Πανεπιστημίων είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που εδρεύει στην Μπολώνια και ιδρύθηκε από το Πανεπιστήμιο της Μπολώνια και την Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Ένωση (EUA).
 
Το Παρατηρητήριο της Magna Charta έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες, να εκφράσει απόψεις και να προετοιμάσει κείμενα που αφορούν στον σεβασμό και στην τήρηση των θεμελιακών πανεπιστημιακών αξιών και των δικαιωμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στην Magna Charta Universitatum που υπεγράφη το 1988 από 388 πρυτάνεις πανεπιστημίων απ' όλον τον κόσμο.
 
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ιδρυτικό μέλος του Παρατηρητηρίου.

^ αρχή
 

Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Παρατηρητήριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας - Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο κόμβος του Παρατηρητηρίου Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

^ αρχή
 

Interreg IIIB Archimed - project ESCUTIS

Interreg IIIB Archimed - project ESCUTIS

Στόχος του έργου είναι η καταγραφή και ανάδειξη ιχνών της μουσουλμανικής πολιτιστικής κληρονομιάς χρησιμοποιώντας εργαλεία της κοινωνίας της πληροφορίας.

^ αρχή
 

Επιστημονικό Κέντρο Ερευνητικών Προσομοιώσεων

Επιστημονικό Κέντρο Ερευνητικών Προσομοιώσεων

.

^ αρχή
 

Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

.

^ αρχή
 

EDUnet - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

EDUnet - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Στόχος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου είναι η διασύνδεση όλων των σχολείων της Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό Intranet και η παροχή προηγμένων υπηρεσιών τηλεματικής.
 
Ανάδοχος του έργου για όλη την 'Ηπειρο, τη Λευκάδα και την Κέρκυρα είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ειδικότερα το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων.

^ αρχή
 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ

.

^ αρχή
 

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου

.

^ αρχή
 

Ευρυζωνική Πρόσβαση

Ευρυζωνική Πρόσβαση

.

^ αρχή
 

Προώθηση Ευρυζωνικότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Στόχος αυτού του δικτυακού τόπου είναι η προώθηση της ζήτησης και της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η προώθηση αυτή θα γίνει με την ενημέρωση φορέων, ειδικών ομάδων-στόχων και του κοινού για το θέμα, καθώς και με επίδειξη των δυνατοτήτων της ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

^ αρχή
 

Gastric Breast Cancer Network Center

Gastric Breast Cancer Network Center

Dedicated to information, education and translational clinical research on breast cancer and gastric cancer.

^ αρχή
 

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο προγραμμα "EQUAL"

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο προγραμμα "EQUAL"

Στόχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL είναι η ανάπτυξη και η προώθηση νέων πρακτικών στον τομέα της απασχόλησης για την αντιμετώπιση κάθε μορφής διακρίσεων και ανισοτήτων.

^ αρχή
 

Πρόγραμμα LIFE με τίτλο: «ΘΥΑΜΙΣ»

Πρόγραμμα LIFE με τίτλο: «ΘΥΑΜΙΣ»

Δράσεις για την προώθηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης στις λεκάνες απορροής και τις εκβολές δύο ποταμών. Η περίπτωση του Καλαμά (Ελλάδα) και του Lynher (Ενωμένο Βασίλειο).

^ αρχή
 

CERP - Chemistry Education: Research and Practice

CERP - Chemistry Education: Research and Practice

is a peer-reviewed electronic journal available, free of charge, on the Internet. [Formerly: Chemistry Education: Research and Practice in Europe (CERAPIE)]

^ αρχή
 

 

 

^ αρχή

 
 


 
newSite