Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EQUAL

LOGO.tif (251967 bytes)

 

 

Λεπτομέρειες

Ανακοινώσεις

 

Ενημέρωση: 06.07.01

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "EQUAL"

 
 

Στόχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL είναι η ανάπτυξη και η προώθηση νέων πρακτικών στον τομέα της απασχόλησης για την αντιμετώπιση κάθε μορφής διακρίσεων και ανισοτήτων.

Οι 4 γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

· Η βελτίωση της απασχολησιμότητας
· Η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος
· Η ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων σε αυτές
· Η ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για άνδρες και γυναίκες.Λεπτομέρειες...

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ministry.gif (7523 bytes)
 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων