Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Πανεπιστήμιο » Διάρθρωση του Πανεπιστημίου

Διάρθρωση του Πανεπιστημίου, Προσωπικό και Διοίκηση

Α) Προσωπικό του Πανεπιστημίου

 1. Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)
 2. Επισκέπτες Καθηγητές
 3. Διδάσκοντες με σχέση εργασίας ΙΔ ορισμένου χρόνου του ΠΔ 407/1980
 4. Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες
 5. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.)
 6. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
 7. Διοικητικό Προσωπικό

Β) Ι. Διοικητικές Αρχές του Πανεπιστημίου

 1. Η Σύγκλητος
 2. Το Πρυτανικό Συμβούλιο
 3. Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις
 4. Ο Προϊστάμενος Γραμματείας

   ΙΙ. Όργανα Διοίκησης της Σχολής

 1. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής.
 2. Η Κοσμητεία.
 3. Ο Κοσμήτορας.

   ΙΙΙ. Όργανα Διοίκησης του Τμήματος

Κάθε Σχολή διαιρείται σε Τμήματα. Όργανα του Τμήματος είναι:

 1. Η Γενική Συνέλευση.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο .
 3. Ο Πρόεδρος.

Τα Τμήματα των ΑΕΙ διαιρούνται σε Τομείς. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής.

 

^ αρχή

 
 


 
newSite