Βρίσκεστε εδώ: » Κατάλογος » Υπηρεσίες Σχολών & Τμημάτων

Υπηρεσίες Σχολών & Τμημάτων

1-Ιουλ-2009 Αλλαγή τηλεφωνικών αριθμών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τηλέφωνο

Fax
Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών 7193, 7175  
     
Τμήμα Μαθηματικών  
  Τηλέφωνο FAX
Γραμματεία Τμήματος Μαθηματικών 7492 7005
Τομέας Α΄ Μαθηματικής Ανάλυσης 8212 8202
Τομέας Β΄ Άλγεβρας και Γεωμετρίας 8245 8203
Τομέας Γ΄ Πιθανοτήτων Στατιστικής & Επιχειρησιακής Έρευνας 8244 8207
Τομέας Δ΄Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Μηχανικής Έρευνας 8243 8201
     
Εργαστήριο Αριθμητικής Ανάλυσης 8212  
Εργαστήριο Μαθηματικών 8228  
Εργαστήριο Μηχανικής 8264  
Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών 8281  
Εργαστήριο Πιθανοτήτων και Στατιστικής 8260  
     
Τμήμα Φυσικής  
  Τηλέφωνο FAX
Γραμματεία Τμήματος Φυσικής 7490 7008
Τομέας Αστρογεωφυσικής (Ι) 8605 8699
Τομέας Θεωρητικής Φυσικής (ΙΙ) 8610, 8488 8698
Τομέας Ατομικής Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Υψηλών Ενεργειών(ΙΙΙ) 8521  
Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης & Φυσικής Υλικών & Επιφανειών (ΙV) 8566 8693
     
Εργαστήριο Αστρονομίας 8594  
Εργαστήριο Μετεωρολογίας & Κλιματολογίας 8595  
Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής Α΄ 8618  
Εργαστήριο Θεωρητικής Φυσικής Β΄ 8465  
Εργαστήριο Ατομικής & Μοριακής Φυσικής 8533, 8475 8695
Εργαστήριο Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής ΣΤ΄ 8552, 8550 8692
Εργαστήριο Φυσικής, Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Β΄(Φ.Υ.Ε) 8597 8688
Εργαστήριο Φασματοσκοπείας Moessbauer & Φυσικής Υλικών 8505 8690
Εργαστήριο Φυσικής Επιφανειών & Διεπαφών Στερεών Υλικών 8581  
Εργαστήριο Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης & Επιστήμης των Υλικών 8561  
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών & Εφαρμογών 8586  
Εργαστήριο Ακτίνων Χ 8559  
     
Τμήμα Χημείας  
  Τηλέφωνο FAX
Γραμματεία Τμήματος Χημείας 7195, 7473 7006
Τομέας Α' Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας 8421 8796
Τομέας Β' Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας 8388, 8398 8799
Τομέας Γ' Βιομηχανικής Χημείας & Χημείας Τροφίμων 8353 8795
Τομέας Δ' Φυσικοχημείας 8433 8798
Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας 8428  
Εργαστήριο Γενικής Χημείας 8429  
Εργαστήριο Ποσοτικής Ανάλυσης 8413  
Εργαστήριο Ποιοτικής Ανάλυσης 7397  
Εργαστήριο Οργανικής Χημείας 7386  
Εργαστήριο Βιοχημείας 8378  
Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας 8720  
Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων 8356  
Εργαστήριο Φυσικοχημείας 8435  
     
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής    
  Τηλέφωνο FAX
Γραμματεία Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 7196, 7458, 7213 7021
Γραμματεία Μελών Δ.Ε.Π 8813, 8817 8890
     
     
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τηλέφωνο

Fax
     
Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών    
Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών 7109, 7210 7034
Εργαστήριο Τεχνολογίας Σκυροδέματος και Ποιότητας Έργων 8047,8048  
Εργαστήριο Μηχανικής και Αντοχής Υλικών 7926,7929  
Εργαστήριο Μη Καταστροφικών Μεθόδων 7920  
     
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών    
Γραμματεία Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών 7336, 7277 7064
     
     
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τηλέφωνο

Fax
Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής 7408  
     
Τμήμα Φιλολογίας  
  Τηλέφωνο FAX
Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας 7475, 7474 7022
Τομέας Κλασσικής Φιλολογίας 5228, 5233 5252
Τομέας Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) 5214, 5244 5254
Τομέας Γλωσσολογίας 5216 5251
     
Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας  
  Τηλέφωνο FAX
Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας 7232, 7441 7035
Τομέας Αρχαίας & Μεσαιωνικής Ιστορίας 5134 5266
Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων 5239, 5240 5255
Τομέας Λαογραφίας 5161 5253
Τομέας Αρχαιολογίας 5135 5257
     
Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας  
  Τηλέφωνο FAX
Γραμματεία Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας 7405, 7185 7027
Τομέας Φιλοσοφίας 5657, 5656 5801
Τομέας Παιδαγωγικής 5676 5803
Τομέας Ψυχολογίας 5753 5805
Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας 5669  
Εργαστήριο Τεκμηρίωσης & Μελέτης Ιστορίας 5751  
των Κοινωνικών και Πολιτικών ιδεών    
Εργαστήριο Πλωτινικών Ερευνών 5684  
Εργαστήριο Πλατωνικών & Αριστοτελικών Μελετών 5764  
Εργαστήριο Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας 5651  
Γραφείο Π.Δ 407/80 5755  
     
     
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

Τηλέφωνο

Fax
Κοσμητεία Επιστημών Αγωγής 9049  
     
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  
     
Γραμματεία Παιδαγωγικού Τμήματος Εκπαίδευσης 7454, 7455 7023
Σπουδαστήριο Π.Τ.Δ.Ε. 5750 5813
Διδασκαλείο Π.Τ.Δ.Ε 5791 5807
     
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών  
     
Γραμματεία Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών 7188, 7189 7020
Σπουδαστήριο Π.Τ.Ν 5779, 5720 5802
Διδασκαλείο Π.Τ.Ν 5705, 5768 5809
Εργαστήριο ΕΡΕΘΑ 5758  
Γραμματεία Διδασκαλείου 5705, 5768  
Γραφείο Μεταπτυχιακών Φοιτητών 5718  
     
     
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τηλέφωνο

Fax
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής 7481 7019
Γραμματεία Δερματολογίας 7530 7031
Γραμματεία Καρδιολογίας 7533 7017
Γραμματεία Νευρολογίας 7514 7011
Γραμματεία Νευροχειρουργικής 7527 7030
Γραμματεία Ορθοπεδικής 7515 7018
Γραμματεία Ουρολογίας 7539 7069
Γραμματεία Οφθαλμολογίας 7528 7025
Γραμματεία Παθολογίας 7500 7016
Γραμματεία Παιδιατρικής 7544 7038
Γραμματεία Παιδιατρικής Νεφρολογίας 7546 7032
Γραμματεία Πνευμονολογίας 7535 7051
Γραμματεία Χειρουργικής 7422, 7518 7033
Γραμματεία Ψυχιατρικής 9421 7049
Γραμματεία Ω.Ρ.Λ 7513 7013
Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο 7706  
Γραμματεία Μαιευτικής 7238 7053
Μιχαηλίδειο 7710 7865
Γραμματεία Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας 7763  
Γραμματεία Μικροβιολογίας 7593, 7591 7855
Γραμματεία Φαρμακολογίας 7762 7859
Γραμματεία Φυσιολογίας 7580, 7581 7850
     
     
Εργαστήρια Ιατρικής Σχολής    
  Τηλέφωνο FAX
Εργαστήριο Ακτινολογίας 7730 7862
Εργαστήριο Ανατομίας 7583 7856
Εργαστήριο Ανοσολογικό 7806  
Εργαστήριο Βιολογίας 7566 7863
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας 7558 7868
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής 7600, 7779 7854
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής - Τοξικολογίας 7760 7857
Εργαστήριο Ιστολογίας 7586 7860
Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής 7739 7864
Εργαστήριο Μικροβιολογίας 7593, 7591 7855
Εργαστήριο Παθολογίας Ανατομίας 7795, 7628 7858
Εργαστήριο Παιδιατρικής 7392 7080
Εργαστήριο Υγιεινής 7603 7853
Εργαστήριο Φαρμακολογίας 7762 7859
Εργαστήριο Φυσιολογίας 7580, 7581 7850
Εργαστήριο Εκτροφείο - Πειραματόζωα 7622  
Νεκροτομείο 7761  
     
     
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τηλέφωνο

Fax
     
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  
Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 7497, 7498 7009
     
Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης  
Γραμματεία Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης 7117 7065
     
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  
Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 7281  
     
     
ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Τηλέφωνο

Fax
Κοσμητεία Σχολής 7287 7026
Γραφείο Διανομής Διδακτικών Βιβλίων-Συγγραμμάτων (^Με πρόθεμα 264107)
4107  
     
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων    
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (^Με πρόθεμα 264107)
4108, 4109 4179
     
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων    
Γραμματεία Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων (^Με πρόθεμα 264107)
4110, 4112 4176
     
     
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τηλέφωνο

Fax
     
Εφαρμοσμένη Αγρο-οικολογία    
Γραμματεία ΠΣΕ Εφαρμοσμένη Αγρο-οικολογία 7225 7004
     
Επιστήμες και Πολιτισμός    
Γραμματεία ΠΣΕ Επιστήμες και Πολιτισμός 7428  
     
Βιοχημεία    
Γραμματεία ΠΣΕ Βιοχημείας 7630, 7818 7868

Ενημέρωση Στοιχείων: Ιούλιος 2006

 

 

Σημείωση

Οι τετραψήφιοι αριθμοί που αναγράφονται στον τηλεφωνικό κατάλογο είναι οι εσωτερικοί αριθμοί του τηλεφωνικού κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 
Για τον εξωτερικό αριθμό κλήσης προσθέστε 26510 0-xxxx

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite