Βρίσκεστε εδώ: » Κατάλογος » Διοικητικές Υπηρεσίες

Διοικητικές Υπηρεσίες

1-Ιουλ-2009 Αλλαγή τηλεφωνικών αριθμών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τηλέφωνο

Fax
Πρύτανης 7446, 7319, 9061            7200
Αντιπρύτανης Ακαδ/κων Υποθέσεων & Προσωπικού και επί θεμάτων Παν/κης Σχολής Αγρινίου 7447, 7448 7200
Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης
7997, 7176 7200
Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Προμηθειών 7418, 7525 7200
Γραμματεία Πρυτανείας   7200
     
     
Προϊστάμενος Γραμματείας 7411, 7104 7028
Γραμματεία Συγκλήτου 7287, 7108 7028
Αίθουσα Συγκλήτου 7445  
Γραμματεία Νομικού Συμβούλου 7301 7028
Γραμματεία Πρυτανικού Συμβουλίου 7110, 7112  
     
  Τηλέφωνο FAX
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 7218 7014
     
Διεύθυνση Διοικητικού 7235 7014
Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού 7230 7014
Τμήμα Δ.Ε.Π 7114 7014
Τμήμα Πανεπιστημιακών Οργάνων 7487 7014
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 7121 7063
Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου 7120 7063
     
Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων    
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εθιμοτυπίας 7105, 7106 7024
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων 7107 7024
Τμήμα Μουσείου & Ιστορικού Αρχείου 7241 7056
     
Διεύθυνση Εκπαίδευσης 8013 7088
Τμήμα Δημοσιευμάτων 6491, 6497  
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών 8013 7088
Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 8009 7088
     
  Τηλέφωνο FAX
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 7411  
     
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 7125 7067
Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου 7133 7070
Τμήμα Μισθοδοσίας 7303, 7907 7070
Τμήμα Ταμείου 7127 7070
Τμήμα Προμηθειών 7130, 7132 7001
Τμήμα Κληροδοτημάτων - Περιουσίας 7137 7002
     
Διεύθυνση Οργανωτικής Ανάπτυξης 7235 8055
Τμήμα Προγραμματισμού - Οργάνωσης 7126 7067
Τμήμα Μελετών Στατιστικής 7203  
     
Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης 7150, 7152 7007
Τμήμα Λειτουργίας Η/Υ 7150 7007
Τμήμα Μηχανογράφησης 7464 7007
Τμήμα Χειρισμού Μέσων Εισαγωγής Δεδομένων 7154 7007
     
  Τηλέφωνο FAX
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 5361 5393
Τμήμα Μελετών 5365 5393
Τμήμα Εκτέλεσης Έργων 5372 5393
Τμήμα Συντήρησης 8666 8697
Τμήμα Γραμματείας 5380 5393
     
  Τηλέφωνο FAX
Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας 5390 5394
Τμήμα Πρόνοιας & Εκδηλώσεων 5467 5394
Τμήμα Υγειονομικής Περίθαλψης 5646 5592
Τμήμα Σίτισης 5388  
     
Διεύθυνση Βιβλιοθήκης    
  Τηλέφωνο FAX
Διευθυντής 5010 5096
Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης 5912, 5978 5096
Τμήμα Εξυπηρέτησης και Συλλογών 5981, 5958 5091, 5096
Τμημα Εξυπηρέτησης και Συλλογών - Διαδανεισμός 5003 5091, 5096
Τμήμα Προσκτήσεων (Βιβλία) 5986 5091
Τμήμα Προσκτήσεων (Περιοδικά) 5995 5091
Τμήμα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας 5029 5096
Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 5004 5096
Βιβλιοθήκη Τμήματος Μαθηματικών 8234,8233 8206
Βιβλιοθήκη Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων & Επιχειρήσεων (^Με πρόθεμα 264107)
4178 4129
     
     
Άλλες Υπηρεσίες    
  Τηλέφωνο FAX
Εφορεία Φοιτητικών Κατοικιών 5466, 5467  
Γραματεία Λογαριασμού Έρευνας 7939, 7135 7040
Τμήμα Εκδόσεων - Τυπογραφείου 6543, 6544 6584
Υγειονομική Υπηρεσία 6534  
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο 6442 6589
Γραφείο Κίνησης 7434  
Ταχυδρομείο Πανεπιστημίου 5461, 5462  
ΕΛ.ΤΑ 5463  
Μουσείο Τυπογραφίας, Γραφής & Τεχνολογίας 5132  
Πειραματικό Νηπιαγωγείο 5465  
Ιερά Μονή Περιστέρας Δουρούτης 8567, 8568  
Κυλικείο Μονής 8646  
     

 

 

Σημείωση

Οι τετραψήφιοι αριθμοί που αναγράφονται στον τηλεφωνικό κατάλογο είναι οι εσωτερικοί αριθμοί του τηλεφωνικού κέντρου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 
Για τον εξωτερικό αριθμό κλήσης προσθέστε 26510 0-xxxx

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite