Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 29 Ιουλίου 2013

Μονιμοποίηση του Μπενή Εμμανουήλ του Πέτρου σε θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη που αφορά τη μονιμοποίηση του Μπενή Εμμανουήλ του Πέτρου, σε θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (με γνωστικό αντικείμενο «Ατομική ή/και Μοριακή Πειραματική Φυσική») του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.
29 Ιουλίου 2013
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite