Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 29 Ιουλίου 2013

Μονιμοποίηση της Λέκκα Χριστίνας του Ευαγγέλου σε θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Παν/μίου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη που αφορά τη μονιμοποίηση της Λέκκα Χριστίνας του Ευαγγέλου, σε θέση Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (με γνωστικό αντικείμενο «Ατομική και Ηλεκτρονική Δομή των Υλικών με έμφαση σε Επιφάνειες-Διεπιφάνειες») του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών.
29 Ιουλίου 2013
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite