Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 08 Ιουλίου 2013

Διορισμός (εξέλιξη) του Επίκουρου Καθηγητή Μπενάτση Απόστολου του Αλέξανδρου, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας του Παν/μίου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη που αφορά το διορισμό (εξέλιξη) του Επίκουρου Καθηγητή Μπενάτση Αποστόλου του Αλέξανδρου, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΜΝΕΦ) (με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Λογοτεχνίας και Ανάλυση κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας») του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής.
08 Ιουλίου 2013
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite