Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιανουαρίου 2013

Διορισμός (εξέλιξη) της Λέκτορα (με θητεία) Μπαλή Χριστίνας του Δημητρίου σε θέση ΔΕΠ (με θητεία) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Παν/μίου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη που αφορά το διορισμό (εξέλιξη) της Λέκτορα (με θητεία) Μπαλή Χριστίνας του Δημητρίου, σε θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Χειρουργικού Τομέα (με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική» ) του Τμήματος Ιατρικής.
16 Ιανουαρίου 2013
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite