Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 31 Οκτωβρίου 2012

Διορισμός (εξέλιξη) του Λέκτορα (με θητεία) Μάκη Αλέξανδρου του Χρήστου σε θέση ΔΕΠ (με θητεία) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Παν/μίου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη που αφορά το διορισμό (εξέλιξη) του Λέκτορα (με θητεία) Μάκη Αλέξανδρου του Χρήστου, σε θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Υγείας του Παιδιού (με γνωστικό αντικείμενο «Παιδιατρική-Παιδοαιματολογία») του Τμήματος Ιατρικής.

31 Οκτωβρίου 2012
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite