Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Φοίτηση » Κατατάξεις

Κατατάξεις Φοιτητών

Η αίτηση (συνοδευμένη από αντίγραφο πτυχίου) του ενδιαφερόμενου για κατάταξη φοιτητή υποβάλλεται από τον ίδιο ή από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο Τμήμα από 1 Νοεμβρίου έως και 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους και οι εξετάσεις διεξάγονται στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου.

Το συνολικό ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Πανεπιστημίου και πτυχιούχων ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών διαμορφώνεται, για τα Ιδρύματα του Λεκανοπεδίου Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης, σε ποσοστό 2%, και, για τα υπόλοιπα Ιδρύματα, σε ποσοστό 4% του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.1966/1991 (ΦΕΚ Α' 147).

Επιπλέον, από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, οι κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε Τμήμα Πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για πτυχιούχους Πανεπιστημίων και σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος (άρθρο 3 παρ. 28 του Ν.3027/2002).

Από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, οι κάτοχοι πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και άλλων υπουργείων, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά, κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων και σε ξεχωριστό ποσοστό 2% επί του αριθμού εισακτέων του Τμήματος. Η κατάταξη των πτυχιούχων αυτών γίνεται σε αντίστοιχα ή συναφή πανεπιστημιακά Τμήματα. Για την αντιστοιχία ή συνάφεια αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε Τμήματος υποδοχής.

 

Πηγή: Οδηγός Σπουδών 2010-2011

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite