Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις » Εκλογές 2012 » Ανασυγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Διενεργείας Εκλογών Ανάδειξης των...

Ανασυγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής Διενεργείας Εκλογών Ανάδειξης των Καθηγητών-Εσωτερικών Μελών του (πρώτου) Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

16 Οκτ. 2012

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ (ΠΡΩΤΟΥ) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(συνεδρία αριθμ. 1274/12-10-2012)

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06-09-2011, τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παραγρ. 2 του Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10-08-2012, τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις».
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Υπουργικής Απόφασης αριθμ.Φ.122.1/764/112039/Β2/21-09-2012 (Φ.Ε.Κ. 2564/21-09-2012, τ.Β΄)
  3. Την επιθυμία την οποία έχει εκφράσει ο καθηγητής κ.Θωμάς Μπάκας, που έχει οριστεί μέλος της εν λόγω Επιτροπής, για υποβολή αίτησης υποψηφιότητας εκλογής του ως εσωτερικό μέλος του (πρώτου) Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Αποφασίζει
Ανασυγκροτεί την Επιτροπή με τα παρακάτω μέλη και την εξουσιοδοτεί για την οργάνωση και τη διενέργεια των εκλογών ανάδειξης των καθηγητών-εσωτερικών μελών του (πρώτου) Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:
  1. Χρηστάκη Μπαϊκούση του Αναστασίου, Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών
  2. Αθανάσιο Αγγέλου του Δημητρίου, Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής
  3. Μάριο-Αθανάσιο Μαρσέλο του Σωτηρίου, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής
  4. Σοφία Καλανταρίδου του Νικολάου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής
  5. Μιχαήλ Καρακασίδη του Αναστασίου, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (σε αντικατάσταση του καθηγητή κ.Θωμά Μπάκα)

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών κ.Χρηστάκης Μπαϊκούσης.
Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί ο κ.Ανέστης Αγαπιάδης, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Προϊστάμενος της Γραμματείας του Τμήματος Μαθηματικών, με αναπληρωτή του την κ.Άννα Υφαντή, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών.
Στη διάθεση της Επιτροπής τίθεται η Δ/νση Μηχανοργάνωσης.


Από την Πρυτανεία
Σχετικό Link: http://www.uoi.gr/gr/announcements/ekloges2012.php
 
Σχετικό Αρχείο: http://old.uoi.gr/files/news/attachments/5104.pdf
Καταχωρήθηκε από: Webmaster στην κατηγορία: Εκλογές 2012

 
« Επιστροφή

[1161]]
Ηλεκτρονικό Σύστημα Ανακοινώσεων
Προγραμματισμός - Σχεδιαση - Παρουσίαση:  Ιωάννης Δ. Σωφρόνης .
Επιμέλεια:  Χρήστος Μπάρκας
 
 


 
newSite