Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Ανακοινώσεις » Εκλογές 2012 » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

4 Οκτ. 2012

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (συνεδρία αριθμ. 1272/2-10-2012)

Αποφασίζει

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την ανάδειξή τους ως Εξωτερικά Μέλη του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους έως και την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και μέχρι ώρα 14.00 μ.μ.

Τα υποψήφια μέλη πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις.

Ειδικότερα, για την εκλογή εξωτερικού μέλους απαιτείται η ευρεία αναγνώριση του υποψηφίου στην επιστήμη, στα γράμματα ή στις τέχνες. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο ημεδαπού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Η προϋπόθεση κατοχής πτυχίου για κατάληψη θέσης εξωτερικού μέλους του Συμβουλίου δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η λήψης αυτού.

Κωλύονται να εκλεγούν ως εξωτερικά μέλη πρόσωπα τα οποία είχαν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με σκοπό το κέρδος με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων την τελευταία πενταετία, καθώς και οι εν ενεργεία Καθηγητές Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή οι συνταξιούχοι Καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο πρόεδρος και τα λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου εκλέγονται χωριστά το καθένα από τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους προσωπικά, μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου ή επιστολικά, στην Πρυτανεία, μέχρι την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 και μέχρι ώρα 14.00 μ.μ., όπως προαναφέρθηκε.

Ενημέρωση 9/10/2012: Επισυνάπτεται Υπόδειγμα Αίτησης Υποψηφιότητας Εξωτερικού Μέλους.

Παρακαλούμε για το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων.pdf
Ιωάννινα, 3 Οκτωβρίου 2012

Τελευταία Ενημέρωση: 9 Οκτ. 2012

 
Σχετικό Αρχείο: http://old.uoi.gr/files/news/attachments/5067.pdf
Καταχωρήθηκε από: Webmaster στην κατηγορία: Εκλογές 2012

 
« Επιστροφή

[1100]]
Ηλεκτρονικό Σύστημα Ανακοινώσεων
Προγραμματισμός - Σχεδιαση - Παρουσίαση:  Ιωάννης Δ. Σωφρόνης .
Επιμέλεια:  Χρήστος Μπάρκας
 
 


 
newSite