ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ

ΕΠΕΑΕΚ Ι (1994-1999)


Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Προγράμμα ΕΠΕΑΕΚ Ι και Β' ΚΠΣ Συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Ι του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης..

Δομή Προγράμματος ΕΠΕΑΕK I Παρουσίαση της Δομής του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Ι, με αναλυτική αναφορά των Υποπρογραμμάτων, των Μέτρων και των Ενεργειών του. Επίσης, συνοπτική παρουσίαση των Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Προγράμματα ΕΠΕΑΕΚ Ι Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αναλυτική Παρουσίαση των Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ Ι που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα προγράμματα είναι ταξινομημένα βάσει Υποπρογράμματος, Μέτρου και Ενέργειας.

Φόρμες ΕΠΕΑΕΚ Ι Δυνατότητα για download διαφόρων φορμών που αφορούν τη διαχείριση των έργων του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Ι.

Λογότυπα ΕΠΕΑΕΚ Ι Δυνατότητα για download των λογοτύπων του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Ι.

Γενική παρουσίαση του ΕΠΕΑΕΚ Ι Γενική παρουσίαση των έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων όπως παρουσιάζεται στην έκθεση του ΕΠΕΑΕΚ Ι στο Ζάππειο Μέγαρο που διοργανώνει το ΥΠΕΠΘ.

Κεντρική Σελίδα

Γραφείο

Δομή

Προγράμματα


Γραφείο Στήριξης ΕΠΕΑΕΚ
Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα, Τ.Κ 45110,
Τηλ.: 2651097213, Fax: 2651097029
email: epeaek@cc.uoi.gr