<< Τμήματα
  
  
Κόλιας Ταξιάρχης - Φιλοσοφική - Ιστορίας και Αρχαιολογίας
       •Προσωπικά Στοιχεία
 •Γνωστικό Αντικείμενο
 •Συνοπτική Ερευνητική Δραστηριότητα
 •Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά
 •Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια
 •Συγγραφή - Μετάφραση Βιβλίων
 •Διεθνείς Διακρίσεις - Επιτροπές - Βραβεία
 

Προσωπικά Στοιχεία

'Ονομα: Ταξιάρχης
Επώνυμο: Κόλιας
Τηλέφωνο: 0651095109
E-mail: tkolias@cc.uoi.gr
     Home Page:
Fax: 0651095256
Σχολή: Φιλοσοφική
Τμήμα: Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ιδιότητα: Καθηγητής

 

 

 
 
αρχική | προλεγόμενα | προβολή στοιχείων | αποστολή στοιχείων | βοήθεια | επικοινωνία
(c) 2000-2002
Επιτροπή Επιμέλειας της Έκδοσης
για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Σχόλια - Προτάσεις - Ερωτήσεις
research@cc.uoi.gr