Τι είναι το ΠΣΕ Επιστήμες και Πολιτισμός

Είναι κοινός τόπος η διαπίστωση της κυριαρχίας των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στη σύγχρονη κοινωνία. Η ταχύτατη τεχνολογική ανάπτυξη έχει φέριε τον άνθρωπο αντιμέτωπο με το πρόβλημα της κατανόησης των μέσων που χρησιμοποιεί, τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτό δεν αφορά τους ειδικευμένους επιστήμονες αλλά τη μεγάλη μάζα των ανθρώπων που είτε ως εν δυνάμει χρήστες είτε ως επαγγελματίες σε ποικίλους χώρους έχουν ανάγκη πρόσβασης σε επιστημονικές γνώσεις. Το Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής "Επιστήμες και Πολιτισμός" απευθύνεται σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων, επιστημόνων, επαγγελματιών, πτυχιούχων ΑΕΙ ή ΤΕΙ και υποψήφιων φοιτητών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας με στόχο είτε την επαγγελματική τους σταδιοδρομία είτε την άνοδο του πνευματικού και πολιτιστικού τους επιπέδου.


Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση στους κλάδους των Θετικών Επιστημών , η παροχή ειδικών γνώσεων σε κλάδους τεχνολογικών εφαρμογών των Θετικών Επιστημών και η διασύνδεση των Θετικών Επιστημών με κλάδους Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό επίπεδο.


Το πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απονομή πτυχίου με τίτλο "Επιστήμες και Πολιτισμός". Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα ορίζεται σε 4 έτη. Για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση του φοιτητή σε 36 μαθήματα εκ των οποίων 17 υποχρεωτικά και 19 κατ' επιλογή μαθήματα. Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα Θετικών Επιστημών (πχ. Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών, Πληροφορικής) και κατ' επιλογή μαθήματα που κατατάσσονται στις κατευθύνσεις α) Χρήσεις και εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) Επιστήμες περιβάλλοντος και γ) Γενική κατεύθυνση.