Φοιτητική μέριμνα

Στους φοιτητές του προγράμματος παρέχεται μια σειρά από κοινωνικές παροχές και διευκολύνσεις που σκοπό έχουν την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσης και μελέτης τους. Η μέγιστη διάρκεια παροχής των διευκολύνσεων που ακολουθούν είναι έξι χρόνια. Σε περίπτωση αναστολής της φοίτησης η διάρκεια της αναστολής δεν υπολογίζεται.

Ακαδημαϊκή υποδομή

Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση όλων των εγκαταστάσεων και μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Πανεπιστήμιο για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού του έργου, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του. Τονίζεται ιδιαιτέρως η δυνατότητα χρήσης της βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Πανεπιστημίου.

Συγγράμματα

Σε όλους τους φοιτητές δίδονται δωρεάν τα διδακτικά συγγράμματα, οι σημειώσεις και τα διδακτικά βοηθήματα για κάθε μάθημα. Η διανομή τους γίνεται από τη γραμματεία, στην αρχή κάθε περιόδου, με βάση τη δήλωση μαθημάτων που έχει κάνει ο φοιτητής στην αντίστοιχη περίοδο.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής επαναλαμβάνει το μάθημα στη δήλωσή του, επειδή απέτυχε σε προηγούμενη περίοδο, δεν ξαναπαίρνει το σύγγραμμα εκτός αν διανέμεται διαφορετικό από αυτό που πήρε την πρώτη φορά.

Υγειονομική περίθαλψη

Οι φοιτητές έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Προεδρικό διάταγμα 327/83. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργεί σε εβδομαδιαία βάση υπό την αιγίδα της Φοιτητικής Ομάδας Εθελοντικής Αιμοδοσίας η διοργάνωση αιμοληψιών, που ενθαρρύνονται από όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα. Τα γραφεία της ΦΟΕΑ βρίσκονται στο ισόγειο των φοιτητικών κατοικιών στην Πανεπιστημιούπολη και λειτουργούν κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:00-14:00 με αιμοληψία κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα.

Σίτιση

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει φοιτητικό εστιατόριο, το οποίο λειτουργεί στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της φοιτητικής λέσχης του Πανεπιστημίου. Η σίτιση παρέχεται για όλες τις ημέρες της εβδομάδας (γεύμα και δείπνο). Η διάρκεια λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου είναι από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου με διακοπή 15 ημερών κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Υπό προϋποθέσεις, οι φοιτητές δικαιούνται δωρεάν σίτιση για όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές τους. Στα πλαίσια της σύμβασης του Πανεπιστημίου με τον ιδιώτη ανάδοχο του εστιατορίου, λειτουργεί στο χώρο της σίτισης καφετέρια - snack bar. Επίσης στο 2ο όροφο του κτιρίου της φοιτητικής λέσχης λειτουργεί εστιατόριο για τις ανάγκες των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας και τους επισκέπτες.

Μετακινήσεις

Για τις μετακινήσεις τους οι φοιτητές πληρώνουν μειωμένο αντίτιμο εισιτηρίου. Η αστική σύνδεση από την πόλη προς την Πανεπιστημιούπολη και αντίστροφα γίνεται με αστική συγκοινωνία (αριθμός λεωφορείου 16). Τα τακτικά δρομολόγια γίνονται ανά 20 λεπτά, ενώ τις ώρες αιχμής τα δρομολόγια είναι πιο πυκνά.

Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο

Στο μεταβατικό κτίριο του Πανεπιστημίου λειτουργεί το γραφείο Δημοσιευμάτων του Πανεπιστημίου., από το οποίο μπορούν οι φοιτητές να αγοράζουν με έκπτωση 40% επί των τιμών πώλησης, όλες τις Πανεπιστημιακές εκδόσεις. Ωράριο λειτουργίας: εργάσιμες ημέρες και ώρες 11:00-13:00.

Τμήμα δημοσίων και διεθνών σχέσεων

Στο τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες, μορφωτικές ανταλλαγές, σεμινάρια, μετεκπαιδεύσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα από Ελληνικά και ξένα ΑΕΙ, διεθνείς οργανισμούς, ΕΟΚ κλπ.