Περιεχόμενο μαθημάτων

Μια συνοπτική περιγραφή του περιεχομένου των προσφερόμενων υποχρεωτικών και κατ' επιλογή μαθημάτων στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών επιλογής "Επιστήμες και Πολιτισμός" παρουσιάζεται στη συνέχεια. Επίσης, είναι κατανοητό ότι θα προστεθούν όσα και όποια μαθήματα αναδείξει η πορεία εφαρμογής του προγράμματος ότι είναι αναγκαία και χρήσιμα να προστεθούν. Στο τέλος της περιγραφής κάθε μαθήματος αναγράφονται οι διδάσκοντες για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά.

Υ: Υποχρεωτικό μάθημα
Επ-ΕΠ: Επιλεγόμενο μάθημα κατεύθυνσης Επιστημών Περιβάλλοντος
Επ-ΗΥΕ: Επιλεγόμενο μάθημα κατεύθυνσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Εφαρμογών.
 Όλα τα μαθήματα της κατεύθυνσης είναι εργαστηριακά
Επ-ΓΚ: Επιλεγόμενο μάθημα Γενικής Κατεύθυνσης

1η Περίοδος

1.1 Γενική Φυσική Ι (Υ)
Εισαγωγή - Ελεύθερη πτώση σωμάτων - Αδράνεια - Οι νόμοι του Νεύτωνα - Παγκόσμια έλξη (και άλλες δυνάμεις) - Έργο και ενέργεια - Διατήρηση ορμής - Στροφορμή.
Διδάσκων: Ε. Μάνεσης

1.2 Γενικά Μαθηματικά (Υ)
Οι έννοιες του ολοκληρωτικού λογισμού: Σύνολα - Συναρτήσεις - Ολοκλήρωμα - Ορισμός ολοκληρώματος ως εμβαδού. Διαφορικός λογισμός: Παράγωγος συνάρτησης - ορισμός ορίου και συνέχειας - Σχέση ολοκληρώματος / παραγώγου - ολοκλήρωση με αντικατάσταση.
Διδάσκων: Ν. Μαρμαρίδης

1.3 Ιστορία των Επιστημών Ι (Υ)
Φυσική: Ιωνική σχολή - Αριστοτελική φυσική - Τα αστρονομικά μοντέλα - Η φυσική κατά τον μεσαίωνα - Κοπέρνικος - Κέπλερ - Γαλιλαίος - Η σημασία του πειράματος. Μαθηματικά: Τα μαθηματικά των λαών της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου - Ελληνικά μαθηματικά (600 π.Χ. - 250 μ.Χ.) - Ειδικά έματα των Ελληνικών μαθηματικών (1. Θαλής - απόδειξη, 2. Φιλοσοφία Πυθαγόρειων - Πυθαγόρειο θεώρημα, 3. Ατομική θεωρία Πλάτωνα, 4. Τα στοιχεία του Ευκλείδη, 5. Αλυτα προβλήματα γεωμετρίας, 7. Αριθμητικά Διόφαντου).
Διδάσκων: Η. Τριανταφυλλόπουλος

2η Περίοδος

2.1 Γενική Φυσική ΙΙ (Υ)
Ιστορική αναδρομή - Στατικός ηλεκτρισμός - Ηλεκτρικό ρεύμα - Ηλεκτρομαγνητισμός - Ηλεκτρομαγνητικά κύματα - Εφαρμογές και τρόπος λειτουργίας των βασικών ηλεκτρικών συσκευών (ραδιόφωνο, τηλεόραση, τηλέφωνο κτλ).
Διδάσκων: Η. Τριανταφυλλόπουλος

2.2 Γενική Χημεία (Υ)
Ονοματολογία ανόργανων χημικών ενώσεων - Χημικοί τύποι - Δομή του ατόμου - Περιοδικό σύστημα και περιοδικές ιδιότητες - Είδη χημικών δεσμών - Ομοιοπολικός - Ετεροπολικός - Van der Waals - Δεσμός υδρογόνου - Διαλύματα και προσθετικές ιδιότητες - Χημική ισορροπία - Χημική κινητική - Οξέα, βάσεις, άλατα - Οξείδωση και αναγωγή - Κρυσταλλική δομή της ύλης.
Διδάσκων: Φ. Πομώνης

2.3 Εισαγωγή στους Η/Υ, ΗΥ Ι (Υ - Εργαστήριο)
Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές: Ιστορικά, πρώτοι υπολογιστές, αριθμητικά συστήματα, άλγεβρα Boole, αλγόριθμοι, αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών υπολογιστών, γλώσσες προγραμματισμού, λειτουργικά συστήματα. Το πακέτο Excel: Φύλλα εργασίας - Ιστορικά στοιχεία - Εφαρμογές - Η χρήση του Excel - Καταχώρηση στοιχείων - Διαμόρφωση φύλλων εργασίας - Απλοί υπολογισμοί - Αυτόματη επανάληψη υπολογισμών - Συναρτήσεις - Γραφικά - Βάσεις δεδομένων - Μακροεντολές - Λογιστικές εφαρμογές - Εφαρμογές στα μαθηματικά και τη φυσική. Το πακέτο Word: Ι. Βασικές τεχνικές: Δημιουργία, αποθήκευση και εκτύπωση εγγράφων - Μετακίνηση, αντιγραφή και αλλαγή εμφάνισης κειμένου - ΙΙ. Προχωρημένες τεχνικές: Ρύθμιση της εμφάνισης της σελίδας - μορφοποιήσεις χαρακτήρων και παραγράφων - Χρήση των στυλ - Χρήση / δημιουργία προτύπων εγγράφου και ηλεκτρονικών φορμών - ΙΙΙ. Ειδικές τεχνικές: Οργάνωση εγγράφων με διάρθρωση - Συνδυασμός και οργάνωση κειμένου και γραφικών στο ίδιο έγγραφο.
Διδάσκων: Θ. Μπάκας

3η Περίοδος

3.1 Γενική Φυσική ΙΙΙ (Υ)
Οπτική: Φύση και διάδοση του φωτός - Γεωμετρική οπτική - Συμβολή - Περίθλαση - Οπτικά όργανα - Φυσιολογική οπτική. Διδάσκων: Η. Τριανταφυλλόπουλος Θερμότητα: Μηχανική των ρευστών - Θερμοκρασία και θερμότητα - Θερμικές ιδιότητες της ύλης - Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής - Εντροπία και δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής.
Διδάσκων: Ε. Μάνεσης

3.2 Εφαρμογές Μικροϋπολογιστών, ΗΥΙΙ (Υ - Εργαστήριο)
Λειτουργικά συστήματα: Εισαγωγή - Εξοικείωση με το περιβάλλον και τις λειτουργίες των Windows98 - Διαχείριση αρχείων, βοηθητικών προγραμμάτων - Επικοινωνίες και δίκτυα - Βάσεις δεδομένων: Σύνοψη - Γενική περιγραφή της MS-Access97 - Διαχείριση δεδομένων - Βελτιστοποίηση λειτουργίας - Λειτουργία σε περιβάλλον δικτύου - Πρακτικές εφαρμογές. Το διαδίκτυο: Αρχές λειτουργίας - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - Μεταφορά αρχείων (FTP) - Σύνδεση με απομακρυσμένα συστήματα (Telnet) - Ο παγκόσμιος ιστός - Υπηρεσίες στο διαδίκτυο - Μηχανές αναζήτησης - Κατασκευή ιστοσελίδων - Ομάδες νέων - Εφαρμογές πολυμέσων - Γραφικά, σχεδίαση: Εισαγωγή στη χρήση του πακέτου CorelDraw - Επεξεργασία εικόνας: Εισαγωγή στη χρήση του PhotoPaint - Εισαγωγή και επεξεργασία εικόνας από σαρωτή.
Διδάσκων: Θ. Μπάκας

3.3 Περιβάλλον, Ακτινοβολίες και Ανθρωπος (Επ-ΓΚ)
Περιγραφή της ατμόσφαιρας - Στοιχεία χημείας της ατμόσφαιρας - Ρύπανση της ατμόσφαιρας - Διάδοση ακτινοβολίας - Κλίμα και άνθρωπος.
Διδάσκων: Α. Μπαρτζώκας. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία - Ιονίζουσα (ραδιενεργός) ακτινοβολία και μή ιονίζουσα ακτινοβολία (μικροκύματα) - Είδη, πηγές, χρήσεις, μονάδες μέτρησης - Επιτρεπτά όρια - Επιπτώσεις στον άμθρωπο και το περιβάλλον.
Διδάσκων Κ. Κώτσης

3.4 Εισαγωγή στις Μεθόδους Διάγνωσης και Συντήρησης Έργων Πολιτισμού (Επ-ΓΚ)
Στοιχεία γεωμετρικής και κυματικής οπτικής - Lasers (περιγραφή λεοτουργίας, χαρακτηριστικά είδη) - Αλληλεπίδραση πηγών lasers με υλικά (περιγραφή των διαδικασιών, εφαρμογές) - Συμβολομετρία / ολογραφία (περιγραφή φαινομένων, εφαρμογές).
Διδάσκων: Κ. Κοσμίδης
Περί της Αληθινής Μεγάλης Τέχνης - Τα δομικά στοιχεία των ζωγραφικών έργων τέχνης - Εισαγωγή στη μεθοδολογία προσέγγισης και μελέτης των ζωγραφικών έργων τέχνης - Η αναγκαιότητα χρήσης διαφόρων ακτινοβολιών στη μελέτη και την έρευνα ζωγραφικών έργων τέχνης - Φυσικοχημική ερμηνεία του χρώματος - Οπτικές ιδιότητες των χρωματικών στρωμάτων - Παραδείγματα.
Διδάσκων: Γ. Χρυσουλάκης

4η Περίοδος

4.1 Σύγχρονη Φυσική Ι (Υ)
Ανασκόπηση Κλασικής Μηχανικής και Ηλεκτρομαγνητισμού - Θεμελιώδεις έννοιες - Νόμοι διατήρησης - Κβαντική αναδόμηση - Σωματίδια, κύματα - Ατομικό πρότυπο του Bohr - αρχή της αβεβαιότητας - Εξίσωση του Schrodinger - Στροφορμή και spin - Αρχή του Pauli - Ατομα, πυρήνες - Στοιχειώδη σωμάτια - Αδρόνια και λεπτόνια - Θεμελιώσεις δυνάμεις - Quarks.
Διδάσκων: Κ. Ταμβάκης

4.2 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Υ)
Πληθυσμός - Δείγμα - Μεταβλητή - Συλλογή και παρουσίαση στατιστικών δεδομένων - Εμπειρικές κατανομές συχνοτήτων - Μέτρα θέσεως και μέτρα διασποράς - Στοιχεία συνδυαστικής ανάλυσης - Βασικές έννοιες και νόμοι της θεωρίας πιθανοτήτων - Τυχαίες μεταβλητές - Κατανομές πιθανότητας - Ειδικές κατανομές: Διωνυμική, Poisson, Εκθετική, Κανονική - Χαρακτηριστικά τυχαίων μεταβλητών και κατανομών - Στατιστικές συναρτήσεις - Δειγματικές κατανομές - Στατιστική συμπερασματολογία - Εκτιμητική - Έλεγχοι στατιστικών υποθέσεων - Στατιστικά test - Γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση δύο μεταβλητών - Εφαρμογές - Πίνακες συνάφειας.
Διδάσκων: Κ. Ζωγράφος

4.3 Εισαγωγή στην Αστροφυσική (Επ-ΓΚ)
Σύντομη ιστορική εισαγωγή - Διαίρεση της Αστρονομίας - Η ουράνιος σφαίρα - Στοιχεία σφαιρικής τριγωνομετρίας - Συστήματα συντεταγμένων - Κινήσεις της ουρανίου σφαίρας - Φωτομετρία, μεγέθη των αστέρων - Περί παραλλάξεως - Περί χρόνου - Είδη και χρήσεις των τηλεσκοπίων.
Διδάσκων: Φ. Κρομμύδας

4.4 Περιβάλλον και ρύπανση (Επ-ΕΠ)
Εισαγωγή στο περιβάλλον και τη ρύπανση - Η ατμόσφαιρα της γης - Ηλιακή και γήινη ακτινοβολία - Ρύπανση του αέρα - Ατμοσφαιρικοί ρύποι - Διασπορά αερίων ρύπων - Μοντέλα διασποράς - Αέρια ρύπανση και μετεωρολογία - Επιπτώσεις της αέριας ρύπανσης - Φαινόμενο θερμοκηπίου - Όξινη βροχή - Ελάττωση του πάχους της στοιβάδας του όζοντος (τρύπα του όζοντος) - Ραδιενεργός ρύπανση - Ηχορύπανση - Φυσικά νερά - Πηγές και ρύπανση των νερών - Επιπτώσεις - Το έδαφος και οι ιδιότητές του - Η ρύπανση του εδάφους και τα στερεά απόβλητα - Επιπτώσεις.
Διδάσκων: Β. Κατσούλης

5η Περίοδος

5.1 Σύγχρονη Φυσική ΙΙ (Υ)
Ειδική θεωρία της σχετικότητας: Σχετικότητα και χρόνος, σχετικότητα και μήκος, μετασχηματισμοί Lorentz, πρόσθεση ταχυτήτων, χωροχρονικά διαγράμματα, συγχρονικότητα, χωρόχρονος - τετραδιανύσματα - διαστήματα, παράδοξο διδύμων, μετατόπιση Doppler, σχετικιστική δυναμική: δύναμη, ορμή, ενέργεια και μάζα. Γενική θεωρία της σχετικότητας: Αρχή ισοδυναμίας, καμπύλοι χώροι σε δύο και τρεις διαστάσεις, γεωμετρία χωροχρόνου, κίνηση σωματίων - γεωδαισιακές, γενική συναλλοιώτητα, καμπύλωση φωτός, βαρυτική μετατόπιση προς το ερυθρό, κίνηση πλανητών, μαύρες οπές, βαρυτικά κύματα. Κοσμολογία: Κοσμολογική αρχή, εξίσωση Friedman, κλειστό επίπεδο - ανοικτό σύμπαν, κοσμολογικές παράμετροι, κοσμολογική σταθερά, κοσμολογικός πληθωρισμός, θερμική ιστορία του σύμπαντος.
Διδάσκων: Κ. Βαγιονάκης

5.2 Ιστορία Επιστημών ΙΙ (Υ)
Η αναγέννηση και η επιστημονική επανάσταση (1454-1700) - Ο αιώνας της λογικής (1701-1780) - Η βιομηχανική επανάσταση και οι αρχές του δέκατου ένατου αιώνα (1781- 1850) - Τέλη του δέκατου ένατου αιώνα (1851-1894).
Διδάσκων: Κ. Κώτσης

5.3 Προχωρημένες εφαρμογές στους Η/Υ, ΗΥ ΙΙΙ (Επ-ΗΥΕ)
Ολοκληρωμένες εφαρμογές όπως Mathematica.
Διδάσκων: Ν. Μαρμαρίδης

5.4 Φυσική της Ατμόσφαιρας και Μετεωρολογία (Επ-ΕΠ)
Φυσικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας - Ηλιακή και Γήινη ακτινοβολία - Συμπύκνωση και νέφος - Θερμοδυναμική της ατμόσφαιρας - Ανεμοι - Συνοπτική Μετεωρολογία, Γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας - Πρόγνωση καιρού.
Διδάσκων: Α. Μπαρτζώκας

5.5 Συμβολή της Φυσικοχημικής Διάγνωσης στη Μελέτη των Ζωγραφικών Έργων Τέχνης (Επ-ΓΚ)
Μη καταστρεπτικές μέθοδοι μελέτης έργων τέχνης - Εφαρμογές - Βάσεις δεδομένων. Δίκτυα παροχής εικονιστικών και φυσικοχημικών πληροφοριών - Διαγνωστική προσέγγιση. Απαραίτητη ακολουθητέα μεθοδολογία μελέτης με στόχο την αποτελεσματική συντήρηση και αποκατάσταση - "Δειγματοληπτικές" μέθοδοι διάγνωσης. Εφαρμογές στα έργα τέχνης - Παραδείγματα.
Διδάσκοντες: Ι. Χρυσουλάκης, Α. Κατσίρου

6η Περίοδος

6.1 Μοριακή Βιολογία (Υ)
Εισαγωγή - Η οργάνωση της ζωής - Οι τεχνικές της μοριακής κλωνοποίησης - Εφαρμογές της μοριακής βιολογίας - Τα γονίδια ως διαγνωστικοί ανιχνευτές - Γονιδιακή θεραπεία και κυτταρική μηχανική - Εμβόλια του μέλλοντος - Χρήση των γονιδίων για την παραγωγή χρήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών - Η βιομηχανία του ανασυνδυασμένου DNA - Η απήχηση της μοριακής βιολογίας στην επιστήμη, στην κοινωνία και τον πολιτισμό.
Διδάσκων: Κ. Δράϊνας

6.2 Ιστορία Επιστημών ΙΙΙ (Υ)
Τεχνολογία αρχαϊκών λαών - Τεχνολογικές γνώσεις των αρχαίων Ελλήνων - Ύλη - Ενέργεια στους αρχαίους Έλληνες (φιλοσοφική θεώρηση) - Ατομική θεωρία - Οι αρχαίοι Έλληνες χυμευτές - Αλεξανδρινή επιστήμη - Η χυμευτική στο Βυζάντιο - Από τη Βυζαντινή χυμευτική στην Αραβική αλχημεία - Η Αλχημεία στο μεσαίωνα - Η Αλχημεία στην αναγέννηση - Ιατροχημεία - Η Αλχημεία στην εποχή του διαφωτισμού - Από το φλογιστό στον Λαβουαγιέ - Επεξήγηση της καύσης και ανακάλυψη του υδρογόνου - Η επιστημολογική προσέγγιση της χημικής επανάστασης - Η ανάπτυξη της χημείας από το 1800-1850 - Η δημιουργία της οργανικής χημείας και των συντακτικών τύπων - Η αντικατάσταση C από Cl μια δεύτερη επανάσταση ; - Η δημιουργία της φυσικοχημείας - Περιοδικός πίνακας - Η επιστημολογική προσέγγιση του ατόμου - Το άτομο ως μάζα ή ως συνδυαστική αξία ; - Ανακάλυψη νέων στοιχείων - Η γέννηση της φασματοσκοπίας - Ραδιενέργεια, θεωρίες δεσμού, η ανάπτυξη της βιολογικής κατεύθυνσης της χημείας - Μια ενική ανασκόπηση της γενικής χημείας καθώς και ο χωρισμός της ιστορίας της χημείας σε περιόδους.
Διδάσκων: Ε. Μπόκαρης

6.3 Εισαγωγή στον προγραμματισμό με C, HY IV (Επ-ΗΥΕ)
Γλώσσα προγραμματισμού C, περιβάλλον προγραμματισμού - Δομημένος προγραμματισμός - Μεθοδολογία προγραμματισμού - Σχεδίαση, ανάπτυξη, υλοποίηση, διόρθωση και τεκμηρίωση προγραμμάτων - Μεταβλητές, τύποι δεδομένων, τελεστές και εκφράσεις - Εκχώρηση τιμής - Εντολές εισόδου/εξόδου δεδομένων - Εντολές επιλογής - Εντολές ανακύκλωσης - Πίνακες - Χαρακτήρες και αλυσίδες χαρακτήρων - Υποπρογράμματα (διαδικασίες, συναρτήσεις) - Αναδρομή - Εγγραφές, ενώσεις - Χειρισμός δυαδικών ψηφίων - Τύποι δεδομένων οριζόμενοι από τον χρήστη - Δείκτες - Αρχεία - Δυναμική διαχείριση μνήμης - Βιβλιοθήκες - Προσπέλαση στο λειτουργικό σύστημα.
Διδάσκων: Ν. Γλυνός

6.4 Σεισμολογία (Επ-ΕΠ)
Η γεωλογική δομή της γης - Τεκτονικές πλάκες - Σχηματισμός πετωμάτων - Αποσάθρωση και απώλεια εδαφικής μάζας - Ιδιότητες και σχηματισμός του εδάφους.
Διδάσκων: Ν. Δελήμπασης

6.5 Συμβολή της Επιστήμης του Χρώματος στην Χρωματομετρική Μελέτη των Ζωγραφικών Έργων Τέχνης και των Εικονογραφημένων Ιστορικών Κλασσικών ή/και Βυζαντινών μνημείων (Επ-ΓΚ)
Το φως ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία - Ανατομία του ανθρώπινου οφθαλμού - Μηχανισμός όρασης - Βασικά στοιχεία χρωματομετρίας - Μεθοδολογία μη καταστρεπτικής μέτρησης χρώματος - Μελέτη της χρωματικής αρμονίας.
Διδάσκοντες: Ι. Χρυσουλάκης, Α. Κατσίρου

7η Περίοδος

7.1 Φιλοσοφία Επιστημών (Υ)
Σύντομη ιστορική έκθεση της ανάπτυξης και εξέλιξης των ιδεών των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών παράλληλα με τις φιλοσοφικές θεωρήσεις τους - Μαθηματικά και φυσικές επιστήμες - Σχολές μαθηματικών: ανακάλυψη ή επινόηση ; - Θεώρημα Godel και υποθέσεις Church και Turing. Έννοια και ερμηνεία της πιθανότητας - Χώρος και χρόνος: φυσική φιλοσοφία - Κβαντική θεωρία - Εννοιλογικά προβλήματα και ερμηνευτικές προσεγγίσεις - Μη τοπικότητα και κβαντικός μη διαχωρισμός και συνέπειες - Αιτιότητα και αιτιοκρατία, τύχη και αναγκαιότητα - Μεθοδολογικές προσεγγίσεις επιστημονικού συμπερασμού και επιστημονικής ελεγξιμότητας - Αναγωγικό πρόγραμμα στις φυσικομαθηματικές και βιολογικές επιστήμες - Ανθρωπική αρχή - Βέλος του χρόνου - Νοημοσύνη και συνείδηση.
Διδάσκων: Κ. Βαγιονάκης

7.2 Αστρονομία Ι (Επ-ΓΚ)
Ιστορική εισαγωγή - Δομή του σύμπαντος - Ουράνιος σφαίρα - Συστήματα συντεταγμένων - Περί χρόνου - Οι κινήσεις της γης - Εκλείψεις - Αστρονομικά όργανα.
Διδάσκων: Φ. Κρομμύδας

7.3 Ιστορία της τέχνης (Επ-ΓΚ)
Διδάσκουσα: Α. Σταυροπούλου

7.4 Μαθηματικά για Υπολογιστές (Επ-ΗΥΕ)
Απειροστικός λογισμός: Όρια, Παράγωγοι, Γράφημα συνάρτησης και εφαπτομένης της. Ακρότατα. Συγκεκριμένα προβλήματα μεγίστων και ελαχίστων. Παραδείγματα προγραμμάτων. Κατάλογοι (λίστες): Διαχείριση καταλόγων. Γραφικά από καταλόγους σημείων και συναρτήσεων. Παραδείγματα προγραμμάτων. Διαχείριση δεδομένων: Ανάγνωση και εγγραφή αρχείων. Διαχείριση αρχείων και καταλόγων. Διαχείριση ήχου και εικόνας: Τα πακέτα Graphics Animation, Miscellaneous Audio.
Διδάσκων: Ν. Μαρμαρίδης

7.5 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός - C++ (Επ-HYE)
Μια πρώτη και βασική εισαγωγή σε έννοιες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού όπως κλάσεις, μέθοδοι, κληρονομικότητα και ο τρόπος χρήσης τους κατά τον προγραμματισμό με τη γλώσσα C++.
Διδάσκων: Α. Λεοντίτσης

7.6 Φυσική Γεωγραφία και Γεωμορφολογία (Επ-ΕΠ)
Βιογεωχημικοί κύκλοι, Ορεινό περιβάλλον, Ξηρό περιβάλλον, Μεσογειακό περιβάλλον, Ανάπτυξη βλάστησης, Επιφανειακή γεωμορφολογία, Ταξινόμηση των γεωστρωμάτων και διάβρωση, Διαχείριση εδαφικών πόρων, Χαρτογραφία.
Διδάσκων: Χ. Μαρουκιάν

8η Περίοδος

8.1 Εφαρμοσμένη Φυσική Ι (Υ)
Εισαγωγή: Αλληλεπίδραση των επιστημονικών/τεχνολογικών επιτευγμάτων και του πολιτισμού. ΛΕΙΖΕΡ, φως με εξαιρετικές ιδιότητες: ιδιότητες δεσμών λειζερ. Το φως και οι ιδιότητές του, εκπομπή και απορρρόφηση ακτινοβολίας από άτομα και στερεά. Η ανακάλυψη του λέιζερ (ιστορική αναδρομή) και οι βασικές αρχές λειτουργίας του. Απλές εφαρμογές των λέιζερ (οπτικά γυροσκόπια, ολογραφία). Ημιαγωγοί, οι βασικές ιδιότητές τους. Λέιζερ ημιαγωγού (λέιζερ διόδου εκπομπής, λέιζερ διπλής ετεροεπαφής) και εφαρμογές τους στις οπτικές τηλεπικοινωνίες. Ανάπτυξη λέιζερ ημιαγωγού (ανάπτυξη μονοκρυστάλλων, μέθοδοι επταξιακής ανάπτυξης σύνθετων ημιαγωγών, τεχνικές ανάπτυξης λέιζερ ημιαγωγού ειδικής σχεδίασης). Τα μικροσκοπικά λέιζερ: λέιζερ περιορισμένων διαστάσεων (πλεονεκτήματα, προβλήματα), τεχνικές ανάπτυξής τους (MBE, MOCVD), υλοποιήσεις ειδικού τύπου (VCSEL, QD-VCSEL) και εφαρμογές τους. Πρόσφατα επιτεύγματα και νέες προοπτικές: λέιζερ υπεριώδους και ακτίνων-X, λέιζερ υπερύθρου (CO2, QCL), λέιζερ δέσμης ηλεκτρονίων, λέιζερ υπερ-βραχέων παλμών (αρχές λειτουργίας, εφαρμογές), παγίδευση και χειρισμός μικροσκοπικών αντικειμένων με δέσμες λέιζερ, λέιζερ πολύ υψηλής ισχύος. Από τους ημιαγωγούς στα τρανζίστορ και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. Εφαρμογές αυτών (ηλεκτρονική, ηλιακές κυψελίδες κλπ). Ηλεκτρονική μικροσκοπία. Υπεραγωγιμότητα και εφαρμογές της. Αλληλείδραση δεσμών λέιζερ με υλικά (χαρακτηρισμός και επεξεργασία υλικών, δημιουργία νέων υλικών).
Διδάσκοντες: Κ. Κοσμίδης, Α. Λύρας

8.2 Δομές Δεομένων - Οργάνωση αρχείων (Επ-ΗΥΕ)
Μια εισαγωγή στις βασικές δομές δεδομένων όπως πίνακες, αλυσίδες χαρακτήρων, λίστες (απλά συνδεδεμένες, διπλά συνδεδεμένες, κυκλικές λίστες, πολυλίστες), στοίβες, ουρές, διπλοουρές, ουρές προτεραιότητας, δέντρα (γενικά, δυαδικά δέντρα αναζήτησης, σωροί), ισοζυγισμένα δέντρα, δομές για τον χειρισμό των συνόλων, γράφοι. Εξετάζονται θέματα υλοποίησης και βασικών πράξεων για τις παραπάνω δομές. Βασικά στοιχεία οργάνωσης αρχείων. Στο εργαστήριο χρησιμοποιούνται οι γλώσσες C/C++.
Διδάσκων: Ν. Γλυνός

8.3 Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών (Επ-ΗΥΕ)
Αναλογική - ψηφιακή μετάδοση δεδομένων, μέσα μεταφοράς δεδομένων, κωδικοποίηση και διαμόρφωση, σύγχρονη - ασύγχρονη μετάδοση, πρωτόκολλα. Πρότυπο OSI, τοπολογίες δικτύων, μεταγωγή πακέτου, δρομολόγηση, πρωτόκολλα TCP/IP.
Διδάσκων: Δ. Παπαγεωργίου

8.4 Ρύπανση και Σχεδιασμός Προστασίας Περιβάλλοντος (Επ-ΕΠ)
Ιστορία της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Διαβάθμιση του προβλήματος. Ρυπογόνοι παράγοντες. Πηγές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιδράσεις. Μακροχρόνιες και μεγάλης κλίμακας επιδράσεις. Χημεία της ατρμόσφαιρας. Ανάλυση και μέτρηση των ρύπων. Φυσική της ατμόσφαιρας. Τεχνολογίες καταστροφής αερίων ρύπων. Τεχνολογίες απομάκρυνσης σωματιακών ρύπων.
Διδάσκων: Π. Κασσωμένος

8.5 Γενική και Φυσική Κλιματολογία (Επ-ΕΠ)
Παράγοντες καθορισμού του κλίματος της γης. Κλιματικές ταξινομήσεις, ταξινόμηση Koppen, ταξινόμηση Thorntwait, άλλες ταξινομήσεις. Κλιματικές ζώνες της γης και χαρακτηριστικά τους. Το κλίμα της Ελλάδας, κλιματικές αλλαγές.
Διδάσκων: Ν. Χατζηαναστασίου

8.6 Αστρονομία ΙΙ (Επ-ΓΚ)
Αστρικά συστήματα, Γαλαξίας, το εξωγαλαξιακό σύμπαν, δομή και εξέλιξη των γαλαξιών, κοσμολογία.
Διδάσκων: Φ. Κρομμύδας

9η Περίοδος

9.1 Βιοτεχνολογία (Υ)
Εισαγωγή. Υποστρώματα βιοτεχνολογίας. Γενετική βελτίωση βιομηχανικών μικροοργανισμών. Βιομηχανικές ζυμώσεις. Παραγωγή μονοκύτταρης πρωτείνης. Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα. Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στο περιβάλλον. Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στην υγεία. Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στη γεωργία.
Διδάσκουσα: Α. Κούκκου

9.2 Γραφικά (Επ-ΗΥΕ)
Εισαγωγή, Βασικές έννοιες, Υλικό για γραφικά, Βασικά μαθηματικά, Αλγόριθμοι για απεικόνιση στις δύο διαστάσεις, Γέμισμα, Αποκοπή, Φαινόμενο πριονισμού (aliasing). Διδιάστατοι και τρισδιάστατοι μετασχηματισμοί. Επικοινωνία ανθρώπου - υπολογιστή και γραφικά περιβάλλοντα χρήσης. Πακέτα λογισμικού. Κίνηση (animation), εικονική πραγματικότητα, φωτορεαλισμός. Εργαστηριακή άσκηση.
Διδάσκων: Ι. Φούντος

9.3 Φυσικές Καταστροφές (Επ-ΕΠ)
Ακραία καιρικά φαινόμενα. Καταιγίδες. Ανεμοστρόβιλοι. Τυφώνες και σίφωνες. Ξηρασία. Δασικές πυρκαγιές. Αποτίμηση του κινδύνου. Οργάνωση της πολιτείας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Συστήματα πρόγνωσης. Συστήματα αντιμετώπισης. Τεχνολογικές καταστροφές. Χημικά και βιομηχανικά ατυχήματα. Ατυχήματα στις μεταφορές.
Διδάσκων: Π. Κασσωμένος

9.4 Τηλεπισκόπιση και Εφαρμογές της (Επ-ΕΠ)
Αεροφωτογραφίες: Ιστορική εξέλιξη. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Όργανα και υλικά αεροφωτογράφησης. Σχεδιασμός αεροφωτογράφησης. Γεωμετρία των αεροφωτογραφιών. Κλίμακα αυτής. Στερεοσκοπική παρατήρηση. Τύποι στερεοσκοπίων. Φωτοερμηνεία. Χαρτογράφηση από αεροφωτογραφίες. Ορθοφωτογραφίες, ορθοφωτοχάρτες. Τηλεπισκόπιση: Εισαγωγικές έννοιες τηλεπισκόπισης. Τεχνοκά χαρηκτηριστικά της δορυφορικής τεχνολογίας. Μέθοδοι, τεχνικές, συστήματα και λογισμικά ψηφιακής προεπεξεργασίας, επεξεργασίας και ανάλυσης των δορυφορικών δεδομένων. Δείκτες βλάστησης. Κλασσική φωτοερμηνεία. Ψηφιακή ανάλυση και ταξινόμηση. Εκτίμηση της ακρίβειας της ψηφιακής ανάλυσης. Θερμικά συστήματα. Ενεργητικά συστήματα μικροκυμάτων. Εφαρμογές των αεροφωτογραφιών και των δορυφορικών δεδομένων στην παρακολούθηση, διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη του περιβάλλοντος.
Διδάσκων: Μ. Καρτέρης

10η Περίοδος

10.1 Στατιστική Κλιματολογία (Επ-ΕΠ)
Μετεωρολογικά και κλιματολογικά δεδομένα. Μέσες τιμές. Κανονική κατανομή. Καμπύλη αθροιστικής κατανομής. Χρονοσειρές. Ευθεία παλινδρόμησης, στατιστικά σημαντική τάση, τεστ Mann-Kendall. Εξομάλυνση, κινητοί μέσοι όροι με βάρη. Αρμονική ανάλυση, αποεποχοποίηση. T-test, τεστ χ2. Συσχέτιση, αυτοσυσχέτιση, όρια συντελεστή συσχέτισης. Εφαρμογές.
Διδάσκων: Α. Μπαρτζώκας

10.2 Φυσικοχημεία Περιβάλλοντος (Επ-ΕΠ)
Προσδιορισμός των συνιστωσών του ισοζυγίου ακτινοβολίας. Φυσική του θερμοκηπίου. Παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ηφαιστειακά αερολύματα και κλίμα. Ατμοσφαιρικό όζον.
Διδάσκων: Π. Κασσωμένος

10.3 Ασφάλεια Υπολογιστικών συστημάτων (Επ-ΗΥΕ)
Βασικές έννοιες. Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα - συστήματα. Κρυπτογραφικές τεχνικές. Κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι. Αλγόριθμοι ψηφιακών υπογραφών. Εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο. Πρωτόκολλο TCP/IP. IP-Hijacking. Εργαστηριακές επιδείξεις: Επιθέσεις ενάντια σε πρωτόκολλα. Κρυπτανάλυση αλγορίθμων αντικατάστασης μετάθεσης, αναγνώριση xor, buffer overflow, γνωριμία με εργαλεία τύπου reverse engineering. Pkzip key reconstruction.
Διδάσκων: Α. Πολύμερος

10.4 Σχεδίαση και δημιουργία σελίδων HTML (Επ-ΗΥΕ)
Εισαγωγή στα στοιχεία της γλώσσας HTML (ή XML) και χρήση για τη δημιουργία ιστοσελίδων.
Διδάσκων: Ι. Ρίζος

10.5 Αρχαιομετρία (Επ-ΓΚ)
Τα διάσπαρτα στο χρόνο και το χώρο αρχαία μνημεία λόγου, τέχνης, επιστήμης και τεχνικής αποτελούν τις πηγές για την ανασύνθεση του παρελθόντος, δηλαδή για τη μελέτη των παλαιών πολιτισμών. Η μελέτη αυτή αποτελεί το κατ' εξοχήν αντικείμενο της Αρχαιολογίας. Τους δύο τελευταίους αιώνες;, αλλά κυρίως αό τα μέσα του 20ου αιώνος οι γνώσεις και οι τεχνικές των Φυσικών επιστημών τίθενται στη διάθεση της αρχαιολογικής έρευνας προκειμένου να αποκαλυφθούν ευκολότερα και να μελετηθούν πληρέστερα αρχαία ευρήματα και έτσι να καταλήξει η Αρχαιολογία σε πλουσιότερα και ασφαλέστερα συμπεράσματα. Η διεπιστημονική αυτή προσπάθεια αναγνωρίζεται πλέον ως ιδιαίτερο πεδίο έρευνας και εφαρμογής μα την ονομασία Αρχαιομετρία. Σ' αυτό το πεδίο, οι αρχαιολόγοι είναι βέβαια εκείνοι που θέτουν το πρόβλημα και αξιοποιούν ενδεχόμενη λύση του, ενώ Φυσικοί, Χημικοί, Βιολόγοι και άλλοι ερευνητές προσπαθούν με τη δουλειά τους να συμβάλουν στην κατανόηση της φύσης του προβλήματος και στη λύση. Το μάθημα Αρχαιομετρία στα πλαίσια του ΠΣΕ Επιστήμες και Πολιτισμός στοχεύει στο να σκιαγραφήσει το διεπιστημονικό αυτό πεδίο καθώς και τις κυριότερες φυσικο-χημικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην προσπάθεια αποσαφήνισης αρχαιολογικ΄λων ερωτημάτων που σχετίζονται με, π.χ. τη χρονολόγηση, την προέλευση και την τεχνολογία παραγωγής αρχαίων αντικειμένων, τον εντοπισμό αρχαιολογικών μνημείων, τη φθορά τους με το χρόνο και τον έλεγχο της αυθεντικότητας των ευρημάτων.
Διδάσκοντες: Ν. Γάγγας, Ι. Μανιάτης, Ι. Σιμόπουλος

10.6 Σύγχρονα Επιστημονικά Θέματα (Επ-ΓΚ)
Το περιεχόμενο του μαθήματος αποτελούν διάφορα επίκαιρα επιστημονικά θέματα από τον ευρύ χώρο των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας. Οι φοιτητές σε συνεργασία με τον διδάσκοντα εξετάζουν τα θέματα αυτά σε εκλαϊκευμένο επίπεδο. Μέρος του μαθήματος αποτελεί η συγγραφή και παρουσίαση από τους φοιτητές εκλαϊκευμένων εργασιών πάνω στα ανωτέρω θέματα.
Διδάσκων: Κ. Ταμβάκης

11η Περίοδος

11.1 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Εφαρμογές στο Περιβάλλον (Επ-ΕΠ)
Γεωγραφικά δεδομένα, μοντέλα και δομές. Γεωγραφικές επεξεργασίες. Οργάνωση και διαχείριση βάσεων δεδομένων. Συστήματα επεξεργασίας στοιχείων. Περιβάλλον, τηλεπισκόπιση και συστήματα πληροφοριών. Έμπειρα συστήματα. Εφαρμογές στο περιβάλλον.
Διδάσκων: Π. Κασσωμένος

11.2 Φυσική Ωκεανωγραφία (Επ-ΕΠ)
Κύρια συστατικά του θαλάσσιου νερού. Αλατότητα και χλωριότητα. Κατανομή της αλατότητας στους ωκεανούς. Θερμοκρασία των ωκεανών. Μετρήσεις και κατανομή. Πυκνότητα του θαλάσσιου νερού. Διάγραμμα T-S. Τύποι και μάζες νερού. Κύματα. Παλίρροιες.
Διδάσκων: Α. Μπαρτζώκας

11.3 Αρχιτεκτονική και οργάνωση υπολογιστών (Επ-ΗΥΕ)
Λειτουργικό, μεταφραστές, γλώσσα μηχανής, αποκωδικοποίηση και εκτέλεση εντολών προγράμματος, παράλληλες αρχιτεκτονικές, pipelines. Κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μνήμα, περιφερειακές μονάδες, επικοινωνία, διάφορες πλατφόρμες, ψηφιακή σχεδίαση κυκλωμάτων.
Διδάσκων: Β. Δημακόπουλος

11.4 Βάσεις δεδομένων (Επιλ. - ΗΥΕ)
Βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων, το σχεσιακό μοντέλο και συστήματα διαχείρισης βάσης δεδομένων (DBMS). Γενική μεθοδολογία ανάλυσης και σχεδίασης μιας βάσης δεδομένων για έναν οργανισμό. Εφαρμογές.
Διδάσκων: Α. Συμβώνης

11.5 Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Επ-ΓΚ)
Διδάσκων: Δ. Στασινός

11.6 Οι Θετικές Επιστήμες στην Πράξη (Επ-ΓΚ)
Εξετάζονται και αναλύονται διάφορες εφαρμογές των θετικών επιστημών στην καθημερινή μας ζωή και κυρίως εφαρμογές των κλάδων της φυσικής. Απαντώνται ερωτήματα όπως, πως δουλεύει ένας φούρνος μικροκυμάτων ή ένας δίσκος CD, πως πετυχαίνεται καλύτερ απόδοση σε ένα Ολυμπιακό άθλημα και ποια είναι η φυσική της κίνησης ενός μέσου μεταφοράς, πόσο δυνατό μπορεί να είναι ένα χτύπημα καράτε και γιατί οι τροχονόμοι φορούν κίτρινες ζακέτες, κ.α.
Διδάσκων: Η. Τριανταφυλλόπουλος

12η Περίοδος

12.1 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Επ-ΕΠ)
Περιβαλλοντικοί δείκτες. Τρόποι υπολογισμού δεικτών. Νομοθεσία. Σύνταξη μις περιβαλλοντικής μελέτης. Παραδείγματα περιβαλλοντικών μελετών.
Διδάσκων: Π. Κασσωμένος

12.2 Πηγές Ενέργειας στο Περιβάλλον (Επ-ΕΠ)
Παγκόσμια ενεργειακά αποθέματα. Ενεργειακές αποθήκες της ανθρωπότητας (παρόν και μέλλον). Κατανάλωση ενέργειας και αναμενόμενες κλιματολογικές μεταβολές. Ηλιακή ενέργεια και εφαρμογές. Αιολική ενέργεια και εφαρμογές. Αλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (βιομάζα, γεωθερμία, παλίρροιες).
Διδάσκων: Ν. Χατζηαναστασίου

12.3 Σχεδίαση με υπολογιστή - CAD (Επ-ΗΥΕ)
Σχεδίαση με τη χρήση του λογισμικού πακέτου CAD (computer aided design).
Διδάσκων: Π. Μπαλτογιάννης

12.4 Προγραμματισμός JAVA ή Javascript (Επ-ΗΥΕ)
Πλήρης παρουσίαση της γλώσσας και χρήση σε εφαρμογές διαδικτύου (applets κ.α.)
Διδάσκων: Α. Συμβώνης

12.5 Διπλωματική Εργασία (Επ-ΓΚ)

12.6 Πηγές Ενέργειας (Επ-ΓΚ)
Μορφές ενέργειας, ενεργειακές μετατροπές, ενεργειακές ανάγκες και αποθέματα καυσίμων υλών. Ηλιακή ενέργεια: χαρακτηριστικά ηλιακής ακτινοβολίας, συλλογή και μετατροπή ηλιακής ενέργειας, τρέχουσες χρήσεις της ηλιακής ενέργειας. Φωτοχημική μετατροπή: φωτοσύνθεση, βιομάζα, απορρίμματα ως καύσιμη ύλη. Γεωθερμία, φυσικό αέριο. Αιολική ενέργεια και μέθοδοι αξιοποίησής της. Ενέργεια κυματισμού. Πυρηνική ενέργεια (μέθοδοι παραγωγής, τεχνολογία σταθμών παραγωγής, επιπτώσεις στο περιβάλλον, μελλοντικές προοπτικές). Σύγχρονες "καθαρές" πηγές ενέργειας: υλικά, μηχανισμοί παραγωγής, περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Κατανάλωση ενέργειας και μόλυνση του περιβάλλοντος.
Διδάσκων: Α. Λύρας