ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Ομάδα μελών ΔΕΠ

Υπεύθυνος του έργου
Καθηγητής Ορέστης Τσόλας

Αναπληρωτής Υπεύθυνος του έργου
Καθηγητής Κωνσταντίνος Δραϊνας

Καλωσορίσατε στις ιστοσελίδες του ΠΣΕ Βιοχημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Βιοχημεία έχει ως περιεχομένο τη χημεία της ζώσης ύλης. Εξετάζει τις φυσιολογικές και παθολογικές αλλαγές της. Συμπεριλαμβάνει όλες τις σύγχρονες μοριακές κατευθύνσεις και τις επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές τους.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα της Βιοχημείας συμπεριλαμβάνει την παροχή ειδικών γνώσεων στις σύγχρονες μοριακές κατευθύνσεις όπως στα γνωστικά αντικείμενα της μοριακής βιολογίας, της κλινικής βιοχημείας και της βιοτεχνολογίας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε:

  • Νομικό πλαίσιο
  • Οργάνωση του Προγράμματος
  • Επιλογή Φοιτητών και αριθμός εγγεγραμμένων φοιτητών
  • Πρόγραμμα Σπουδών
  • Διδάσκοντες
  • Απασχόληση πτυχιούχων
  • Προκήρυξη
  • Φοιτητικός Σύλλογος
  • Γραμματεία-Πληροφορίες