ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 (12452)     Καταχώρηθηκε:12-06-2014  new  

Στο ΦΕΚ 729/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7165/27-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Τροφίμων».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12-8-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

     
     
 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 (9505)     Καταχώρηθηκε:26-05-2014    

Στο 535/23-4-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5999/4-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-6-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (9499)     Καταχώρηθηκε:26-05-2014    

Στο ΦΕΚ 535/23-4-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6001/4-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-6-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (9514)     Καταχώρηθηκε:26-05-2014    

Στο ΦΕΚ 535/23-4-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5998/4-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-6-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (9509)     Καταχώρηθηκε:26-05-2014    

Στο ΦΕΚ 535/23-4-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6000/4-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-6-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (9512)     Καταχώρηθηκε:26-05-2014    

Στο ΦΕΚ 535/23-4-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6003/4-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Μικροβιολογία-Μικροβιολογία Τροφίμων».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-6-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (6753)     Καταχώρηθηκε:26-03-2014    

Στο ΦΕΚ 241/28-2-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2967/23-1-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  «Αναλυτική Χημεία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 5-5-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (6751)     Καταχώρηθηκε: 26-03-2014    

Στο ΦΕΚ 241/28-2-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2973/23-1-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο  «Αναλυτική Χημεία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 5-5-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (15877)     Καταχώρηθηκε: 9-12-2013    

 Στο ΦΕΚ 1063/20-9-2013 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 15589/3-7-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  «Πειραματική Φυσικοχημεία-Φασματοσκοπία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-1-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).


 (15877)     Καταχώρηθηκε: 9--12-2013    

 Στο ΦΕΚ 1063/20-9-2013 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 15589/3-7-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  «Πειραματική Φυσικοχημεία-Φασματοσκοπία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-1-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).


 (15876)     Καταχώρηθηκε: 22-07-2013    

 
Στο ΦΕΚ 657/21-6-2013 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 11022/11-4-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-9-2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194, και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 (10739)     Καταχώρηθηκε: 11-04-2013    

 
Στο ΦΕΚ 277/7-3-2013 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5116/11-1-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13-5-2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194, και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 (493)     Καταχώρηθηκε: 01-10-2012    

 
Στο ΦΕΚ 915/3-9-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 16189/12-6-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 7-11-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194, και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 (14262)     Καταχώρηθηκε: 08-05-2012    

 
Στο ΦΕΚ 425/11-4-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 10591/5-3-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-6-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194, και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 (14261)     Καταχώρηθηκε: 08-05-2012    

 
Στο ΦΕΚ 424/11-4-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 11495/19-3-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-6-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194, και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

(13183)     Καταχώρηθηκε: 23-04-2012    

 
Στο ΦΕΚ 350/28-3-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7679/9-1-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αναλυτική Χημεία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 4-6-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194, και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

(12607)     Καταχώρηθηκε: 02-04-2012    

 
Στο ΦΕΚ 298/15-3-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5427/7-12-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-5-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194, και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

(9381)     Καταχώρηθηκε: 14-02-2012    

 
Στο ΦΕΚ 62/30-1-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3170/7-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων» .

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 3-4-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194, και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

(9202)     Καταχώρηθηκε: 14-02-2012    

 
Στο ΦΕΚ 22/23-1-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3169/7-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία» .

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-3-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194, και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

(9306)     Καταχώρηθηκε: 14-02-2012    

 
Στο ΦΕΚ 1252/30-12-2011 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3168/7-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων και Οίνου» .

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-3-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194, και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

(9307)     Καταχώρηθηκε: 14-02-2012    

 
Στο ΦΕΚ 1252/30-12-2011 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3167/7-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07470)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων» .

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-3-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07470 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

(5862)     Καταχώρηθηκε: 24-01-2012    

 
Στο ΦΕΚ 1198/30-12-2011 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3166/7-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07225)
ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημική-Ενζυμική Κινητική και Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» .

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 17-3-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07225 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 23-01-2012    

 
Στο ΦΕΚ 992/16-11-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3159/7-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07195)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία-Ιστορία και Επιστημολογία της Χημείας» .

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 7-2-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07195 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 19-12-2011    

 
Στο ΦΕΚ 992/16-11-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3162/7-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07195)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιομηχανική Χημεία» .

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 7-2-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07195 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 06-12-2011    

 
Στο ΦΕΚ 1001/17-11-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3161/7-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07195)
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημική Τεχνολογία με έμφαση στα πορώδη υλικά» .

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-1-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07195 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 29-09-2011    

 
Στο ΦΕΚ 513/26-7-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18812/21-6-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07195)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Φυσικοχημείας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία» .

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07195 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 28-09-2011    

 
Στο ΦΕΚ 560/10-8-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18803/21-6-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07195)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ανόργανη Χημεία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07195 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 29-07-2011    

 
Στο ΦΕΚ 491/21-7-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18811/21-6-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07195)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία-Κρυσταλλοχημεία» του Τομέα Φυσικοχημείας.

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07195 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 29-07-2011    

 
Στο ΦΕΚ 473/19-7-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18810/21-6-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ 26510- 07194 και 07195)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τομέα Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας στα τηλέφωνα 26510-07194 και 07195 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).