ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 
   (475)     Καταχώρηθηκε: 2-9-2014  new  

 
   Στο ΦΕΚ 828/1-7-2014 (τ. Γ΄) και 1051/7-8-2014 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 8074/5-5-2014 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τηλ. Γραμματ.26510-07187, 07402)

-Μία (1)  θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική στην Εκπαίδευση και στις Κοινωνικές Επιστήμες».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-11-2014.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000213291

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
            Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 26510-07187 και 07402 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).


 

     
 

 

 

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 
   (8553)     Καταχώρηθηκε: 9-12-2013  new  

 
   Στο ΦΕΚ 1156/10-10-2013 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 16435/29-7-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τηλ. Γραμματ.26510-07187, 07402)

-Μία (1)  θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία-Εξελικτική Ψυχολογία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-1-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα  26510-07187 και 07402 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).


 

   (8552)     Καταχώρηθηκε: 20-03-2013    

 
   Στο ΦΕΚ 133/5-2-2013 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2851/7-12-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τηλ. Γραμματ.26510-07187, 07402)

  • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Μεθοδολογία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 11-4-2013.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 26510-07187 και 07402 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

   (7412)     Καταχώρηθηκε: 19-02-2013    

 
   Στο ΦΕΚ 45/21-1-2013 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 1725/1-11-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τηλ. Γραμματ.26510-07187, 07402)

  • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική Θρησκευτικών - Θρησκειολογία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-3-2013.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 26510-07187, 07402 και 07456 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

   (294)     Καταχώρηθηκε: 17-09-2012    

 
   Στο ΦΕΚ 900/29-8-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 14782/17-5-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τηλ. Γραμματ.26510-07187, 07402 και 07456)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά και Διδακτική Μαθηματικών».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 4-11-2012.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 26510-07187, 07402 και 07456 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

  Καταχώρηθηκε: 06-10-2011   

 
   Στο ΦΕΚ 619/30-8-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19078/5-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τηλ. Γραμματ.26510-07187, 07402 και 07456)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Παιδαγωγική Προβλημάτων Λόγου και Ομιλίας».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 14-11-2011.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 26510-07187, 07402 και 07456 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

  Καταχώρηθηκε: 29-09-2011   

 
   Στο ΦΕΚ 567/16-8-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19075/5-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τηλ. Γραμματ.26510-07187, 07402 και 07456)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιστημολογία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 26510-07187, 07402 και 07456 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

  Καταχώρηθηκε: 29-07-2011   

 
   Στο ΦΕΚ 456/13-7-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19077/23-6-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τηλ. Γραμματ.26510-07187, 07402 και 07456)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική και Διδακτική της Φυσική».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 26510-07187, 07402 και 07456 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

  Καταχώρηθηκε: 29-07-2011   

 
   Στο ΦΕΚ 440/8-7-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19076/23-6-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τηλ. Γραμματ.26510-07187, 07402 και 07456)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 26510-07187, 07402 και 07456 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).