ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καταχώρηθηκε: 06-10-2011    
 


 Στο ΦΕΚ 619/30-8-2011 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19939/6-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(Τηλ. Γραμματ. 26410-47191, 74121, 74108, 74109)

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ενόργανη Ανάλυση-Διαχείριση Περιβάλλοντος».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 14-11-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στα τηλέφωνα 26410-47191, 74121, 74108 και 74109 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).

 

 
 
 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καταχώρηθηκε: 03-10-2011    
 


 Στο ΦΕΚ 559/10-8-2011 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 20063/7-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(Τηλ. Γραμματ. 26410-47191, 74121, 74108, 74109)

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική θεωρία, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων και Πολιτική Οικονομία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στα τηλέφωνα 26410-47191, 74121, 74108 και 74109 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).

 

 
Καταχώρηθηκε: 29-08-2011    
 


 Στο ΦΕΚ 496/25-7-2011 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19940/6-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Τηλ. Γραμματ. 26410-47191, 74121, 74108, 74109)

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φυτολογία-Δενδροκομία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στα τηλέφωνα 26410-47191, 74121, 74108 και 74109 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).

 

 
Καταχώρηθηκε: 03-09-2010    
 


 Στο ΦΕΚ ΦΕΚ 580/5-7-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19818/10-6-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Τηλ. Γραμματ. 26410-47191, 74121, 74108)

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χημεία».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του  Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στα τηλέφωνα 26410-47191, 74121, 74108 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).

 

 
Καταχώρηθηκε: 03-09-2010    
 


 Στο ΦΕΚ ΦΕΚ 580/5-7-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19819/10-6-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Τηλ. Γραμματ. 26410-47191, 74121, 74108)

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του  Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στα τηλέφωνα 26410-47191, 74121, 74108 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).

 

 
Καταχώρηθηκε: 01-07-2010    
 


 Στο ΦΕΚ 233/23/3-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 13023/2-3-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26410-47191, 74121, 74108)

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Λογιστική».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 18-10-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στα τηλέφωνα 26410-47191 , 74121, 74108 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).

 

 
Καταχώρηθηκε: 14-03-2010    
 


 Στο ΦΕΚ 119/19-2-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 12495/11-2-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26410-47191, 74121, 74108)

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Οικονομία-Αγροτική Πολιτική».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-5-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στα τηλέφωνα 26410-47191 , 74121, 74108 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).