ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 
   (12445)     Καταχώρηθηκε: 11-06-2014  new
 

   Στο ΦΕΚ 721/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7276/27-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07190 και 07492)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

 • Μία (1) θέση Καθηγητή στον Τομέα ΄Αλγεβρας και Γεωμετρίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Διαφορική Γεωμετρία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 11-8-2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07190 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
   (12444)     Καταχώρηθηκε: 11-06-2014  new
 

   Στο ΦΕΚ 721/6-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7274/27-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07190 και 07492)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στον Τομέα ΄Αλγεβρας και Γεωμετρίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση»

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  11-8-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07190 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
     
     
 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

   (9524)     Καταχώρηθηκε: 26-05-2014  
 

   Στο ΦΕΚ 536/23-4-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4138/24-2-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07190 και 07492)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

 • Μία (1) θέση Καθηγητή στον Τομέα ΄Αλγεβρας και Γεωμετρίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-6-2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07190 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
   (4137)     Καταχώρηθηκε: 05-05-2014  
 

   Στο ΦΕΚ 424/8-4-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4137/3-2-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07190 και 07492)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

-Μία (1) θέση Καθηγητή στον Τομέα ΄Αλγεβρας και Γεωμετρίας στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας  με γνωστικό αντικείμενο «Αλγεβρική Τοπολογία»

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  11-6-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07190 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
   (13791)     Καταχώρηθηκε: 31-05-2013 
 

   Στα ΦΕΚ 499/15-5-2013 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 9622/15-3-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07190 και 07492)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Μία (1) θέση Καθηγητή του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 17-7-2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07190 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
   (3312)     Καταχώρηθηκε: 26-12-2012  
 

   Στο ΦΕΚ 905/30-8-12 (τ. Γ'), 1016/21-9-12 (τ. Γ') και 1129/23-10-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 14687/18-5-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07190 και 07492)
ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής ΄Ερευνας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση στη Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 26-12-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07190 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 29-09-2011  
 

   Στο ΦΕΚ 599/25-8-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19010/20-6-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07190 και 07492)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αλγεβρική Γεωμετρία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07190 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 17-05-2010  
 

   Στο ΦΕΚ 398/17-5-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 15983/26-4-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στον Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα με έμφαση στη Μαθηματική Θεωρία του Αντικειμένου».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 19-9-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 12-03-2010  
 

   Στο ΦΕΚ 148/1-3-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 10042/11-1-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματική Ανάλυση».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 5-5-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 19-01-2010  
 

   Στο ΦΕΚ 1017/18-12-2009 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7030/25-11-2009 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Άλγεβρα».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 28-2-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 07-01-2010  
 

   Στο ΦΕΚ 1001/14-12-2009 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7029/25-11-2009 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο τη «Στατιστική».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 18-2-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 21-09-2009  
 

   Στο ΦΕΚ 691/28-8-2009 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 21878/9-7-2009 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο τη «Χρηματοοικονομική Στατιστική (Financial Statistics) με έμφαση στη Μαθηματική Θεωρία του Αντικειμένου».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2009.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 08-12-2008  
 

   Στο ΦΕΚ 1088/27-11-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2899/15-10-2008 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο τη «Αλγεβρική Τοπολογία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-2-2009.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 08-12-2008  
 

   Στο ΦΕΚ 1068/20-11-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2498/13-10-2008 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο τη «Διαφορική Γεωμετρία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-1-2009.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 09-09-2008  
 

   

Στο ΦΕΚ 727/5-8-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 22297/9-7-2008 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής ΄Ερευνα ς στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο τη «Στατιστική».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2008.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 01-08-2008  
 

   

Στο ΦΕΚ 649/15-7-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 20182/9-6-2008 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής ΄Ερευνας στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2008.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 01-08-2008  
 

   

Στο ΦΕΚ 649/15-7-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 20181/9-6-2008 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής ΄Ερευνας στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αριθμητική Ανάλυση».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2008.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 20-06-2008  
 

   

Στο ΦΕΚ 507/29-5-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 16611/14-4-2008 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής ΄Ερευνα ς στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρητική Πληροφορική με έμφαση στη Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 4-10-2008.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 
  Καταχώρηθηκε: 27-05-2008  
 

 
     Στο ΦΕΚ 359/18-4-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/26/136311 π.έ./Β2/2-4-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Μαθηματικής Ανάλυσης

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο: "Συναρτησιακή Ανάλυση"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 8-9-2008.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)
 

 
  Καταχώρηθηκε: 27-05-2008  
 

 
     Στο ΦΕΚ 351/17-4-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/32/113706 π.έ./Β2/2-4-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Ερευνάς

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο: "Πληροφορική"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 8-9-2008.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)
 

 
  Καταχώρηθηκε: 27-05-2008  
 

 
     Στο ΦΕΚ 351/17-4-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/42/136318 π.έ./Β2/2-4-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Μαθηματικής Ανάλυσης

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο: "Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 8-9-2008.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)
 

 
  Καταχώρηθηκε: 27-05-2008  
 

 
     Στο ΦΕΚ 359/18-4-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/24/136296 π.έ./Β2/ 2-4-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο: "Μαθηματικά Μοντέλα και Προσομοίωση"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 6-9-2008.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)
 

 
  Καταχώρηθηκε: 27-05-2008  
 
Επανάληψη στό ορθό : 28-05-2008

 
     Στο ΦΕΚ 359/18-4-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/22/136302 π.ε./Β2/ 2-4-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής Έρευνας

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο: "Μηχανική των Ρευστών"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 6-9-2008.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)
 

 
  Καταχώρηθηκε: 20-03-2008    
 

 
     Στο ΦΕΚ 144/25-2-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/1/129365 π.έ./Β2/1-2-2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής ΄Ερευνας

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο: "Χρηματοοικονομική Στατιστική (Financial Statistics) με έμφαση στη Μαθηματική Θεωρία του Αντικειμένου"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12-5-2008.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)

 
  Καταχώρηθηκε: 12-11-2007  
 

Στο ΦΕΚ 817/18-10-2007 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121/59/8005/Β2/5-10-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Στατιστική"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 30-12-2007.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)

 
  Καταχώρηθηκε: 12-10-2006   
 

Στο ΦΕΚ 266/14-9-2006 (τ.Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/50/135889/Β2/29-8-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Πιθανοτήτων Στατιστικής και Επιχειρησιακής ΄Ερευνας

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο: "Στατιστική"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 4-12-2006.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)

 
  Καταχώρηθηκε: 21-12-2004   
 

Στο ΦΕΚ 190/9-12-2004 (τ. Παράρτημα) δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121/39/31741/Β2/22-11-2004 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Αλγεβρας και Γεωμετρίας

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Αλγεβρική Τοπολογία"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 20-2-2005.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)

 
  Καταχώρηθηκε: 12-07-2004   
 

Στο ΦΕΚ 95/17-6-2004 (τ. Παράρτημα) δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/53/132864 π.ε./Β2/7-6-2004 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Μαθηματικής Ανάλυσης

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο: "Μαθηματική Ανάλυση"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2004.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)

 

 
  Καταχώρηθηκε: 12-07-2004   
 

Στο ΦΕΚ 95/17-6-2004 (τ. Παράρτημα) δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Φ.121.1/54/127980 π.ε./Β2/7-6-2004 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Πιθανοτήτων Στατιστικής και Επιχειρησιακής ΄Ερευνας

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο: "Εφαρμοσμένες Πιθανότητες ή Επιχειρησιακές ΄Ερευνες με έμφαση στη μαθηματική θεωρία του αντικειμένου"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2004.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)

 

 
  Καταχώρηθηκε: 12-07-2004   
 

Στο ΦΕΚ 99/17-6-2004 (τ. Παράρτημα) δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121/12/5388/Β2/7-6-2004 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Αλγεβρας και Γεωμετρίας

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Αλγεβρική Γεωμετρία"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-10-2004.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)

 

 
  Καταχώρηθηκε: 29-06-2004   
 

Στο ΦΕΚ 87/16-6-2004 (τ. Παράρτημα) δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/12/11060/Β2/7-6-2004 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Αλγεβρας και Γεωμετρίας

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Αλγεβρα-Γεωμετρία"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24-10-2004.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)

 

 
  Καταχώρηθηκε: 20-01-2004   
 

Στο ΦΕΚ 243/12-12-2003 (τ. Παράρτημα) δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. Φ.121.1/75/81682/Β2/4-12-2003 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07191 και 07492)

Τομέας: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανικής ΄Ερευνας

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Πληροφορική"

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24-2-2004.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μαθηματικών στα τηλέφωνα 26510-07191 και 07492 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη)

 

 
   
     

Αρχείο Παλαιότερων Προκηρύξεων »