ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

(12453)     Καταχώρηθηκε: 2-9-2014  new  

 
    Στο ΦΕΚ 1123/22-8-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 12379/7-7-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Εξελικτική Ψυχολογία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-11-2014.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000213387

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο τηλέφωνο 26510-07185 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
   
 
 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

(12453)     Καταχώρηθηκε: 13-06-2014    

 
    Στο ΦΕΚ 745/12-6-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6591/17-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Παιδαγωγική".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 13-8-2013.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στο τηλέφωνο 26510-07185 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
(17867)     Καταχώρηθηκε: 27-08-2013    

 
    Στο ΦΕΚ 772/25-7-13 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 11914/29-4-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

 • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Ψυχογλωσσολογία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-9-2013.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07185 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
(17864)     Καταχώρηθηκε: 27-08-2013    

 
    Στο ΦΕΚ 773/25-7-13 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 11912/29-4-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Συγκριτική Φιλολογία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-9-2013.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07185 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
(17864)     Καταχώρηθηκε: 27-08-2013    

 
    Στο ΦΕΚ 773/25-7-13 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 11912/29-4-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Συγκριτική Φιλολογία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-9-2013.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07185 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
(17859)     Καταχώρηθηκε: 27-08-2013    

 
    Στο ΦΕΚ 772/25-7-13 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 12540/8-5-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία της Φιλοσοφίας: Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Νεότερη Φιλοσοφία, Νεοελληνική Φιλοσοφία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-9-2013.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07185 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
(4002)     Καταχώρηθηκε: 2-1-2013    

 
    Στο ΦΕΚ 1131/23-10-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19533/25-7-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Εκπαιδευτική Ψυχολογία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-1-2013.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07185 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
(549)     Καταχώρηθηκε: 1-10-2012    

 
    Στο ΦΕΚ 905/30-8-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 14658/16-5-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Ψυχολογία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 7-11-2012.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07185 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
(20452)     Καταχώρηθηκε: 05-09-2012    

 
    Στο ΦΕΚ 770/2-8-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 12545/4-4-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης με έμφαση στην Κοινωνική Ανισότητα των Φύλων".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-10-2012.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07185 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
Καταχώρηθηκε: 09-02-2012     

 
    Στο ΦΕΚ 42/26-1-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4421/15-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07405 και 07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία της Φιλοσοφίας: Αρχαία Ελληνική και Νεοελληνική Φιλοσοφία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-3-2012.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07405 και 07185 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
Καταχώρηθηκε: 09-02-2012     

 
    Στο ΦΕΚ 22/23-1-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5484/25-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07405 και 07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία της Εκπαίδευσης".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-3-2012.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07405 και 07185 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
Καταχώρηθηκε: 09-02-2012     

 
    Στο ΦΕΚ 22/23-1-12 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4420/15-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07405 και 07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Ηθική Φιλοσοφία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-3-2012.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07405 και 07185 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
Καταχώρηθηκε: 06-10-2011     

 
    Στο ΦΕΚ 598/25-8-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 20423/8-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07405 και 07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Γνωστική Ψυχολογία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07405 και 07185 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
Καταχώρηθηκε: 06-10-2011     

 
    Στο ΦΕΚ 547/4-8-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 20422/8-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07405 και 07185)
ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07405 και 07185 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).
 

 
Καταχώρηθηκε: 09-07-2010     

 
    Στο ΦΕΚ 440/31-5-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 16574/6-5-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07405 και 07185)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Φιλοσοφίας στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2010.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07405 και 07185 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη-451 10).
 

 
Καταχώρηθηκε: 09-07-2010     

 
    Στο ΦΕΚ 440/31-5-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 16573/6-5-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07405 και 07185)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Φιλοσοφίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Ιστορία της Φιλοσοφίας" με έμφαση "Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2010.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07405 και 07185 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη-451 10).
 

 
Καταχώρηθηκε: 18-01-2010     

 
    Στο ΦΕΚ 1049/31-12-2009 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. 8902/10-12-2009 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07405 και 07185)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ του Τομέα Φιλοσοφίας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο "Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 7-3-2010.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07405 και 07185 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη-451 10).