ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 (9526)     Καταχώρηθηκε: 26-05-2014  new

Στο ΦΕΚ 536/23-4-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6048/7-3-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Ατομική και Ηλεκτρονιακή Δομή των Υλικών».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  28-6-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).


 
 (4293)     Καταχώρηθηκε: 05-05-2014  new

 Στο ΦΕΚ 424/8-4-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 4293/3-2-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη)  της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  «Χημικές και Φυσικές Μέθοδοι Παραγωγής Βιοϊατρικών Ενώσεων».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  11-6-2014.

                Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).


 
 
 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 (17002)     Καταχώρηθηκε: 10-12-2013   

 Στο ΦΕΚ 1156/10-10-2013 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 17002/29-7-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του  Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  «Μαθηματικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πορώδη, Σύνθετα και Πολυμερικά Υλικά».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  29-1-2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση   υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).


 
(11207)     Καταχώρηθηκε: 07-05-2013  

 Στο ΦΕΚ 358/29-3-2013 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 7083/6-2-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
(Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

 • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο  «Πειραματική Μηχανική και Θραύση των Υλικών».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  2-6-2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
(10740)     Καταχώρηθηκε: 11-04-2013  

 
  Στο ΦΕΚ 277/7-3-2013 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 6261/18-1-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
(Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

 • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χημεία Φυλλόμορφων Υλικών (Πειραματική Κατεύθυνση)».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  13-5-2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
 (7413)     Καταχώρηθηκε: 19-02-2013  

 
 Στο ΦΕΚ 61/25-1-2013 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 2092/23-10-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
(Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

 • Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Πολυμερών - Πειραματική Κατεύθυνση».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις  29-3-2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
 (1305)     Καταχώρηθηκε: 17-10-2012  

 
 Στο ΦΕΚ 950/10-9-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 16569/14-6-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
(Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24-11-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
(491)     Καταχώρηθηκε: 01-10-2012 

 
 Στο ΦΕΚ 915/3-9-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 16255/14-6-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πολυμερή Υλικά».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 7-11-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 
(15082)     Καταχώρηθηκε: 30-05-2012 

 
 Στο ΦΕΚ 486/2-5-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 11746/20-3-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μαγνητικά Υλικά».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις [ 16-7-2012 ]. (αλλαγή προθεσμίας)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

Με την παρούσα ανακαλείται η υπ' αριθμ. 14930/10-5-2012 προκήρυξη στην οποία εκ παραδρομής αναγράφτηκε ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών η 10-9-2012

 
(13496)     Καταχώρηθηκε: 23-04-2012 

 
 Στο ΦΕΚ 364/3-4-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 8763/16-2-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Κεραμικών Υλικών».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 10-6-2012 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 

(8557)    Καταχώρηθηκε: 24-01-2012 

 
 Στο ΦΕΚ 1198/30-12-2011 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5940/5-12-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217 και 07109)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σύνθετα, Μεμβράνες και Κεραμικά Υλικά».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 17-3-2012 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217 και 07109) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 

Καταχώρηθηκε: 23-01-2012 

 
 Στο ΦΕΚ 1008/18-11-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3928/11-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217, 07202 και 07210)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Μηχανική Συμπεριφορά και μη Καταστροφικός έλεγχος σύνθετων Υλικών».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 8-2-2012 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217, 07202 και 07210) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 

Καταχώρηθηκε: 19-12-2011 

 
 Στο ΦΕΚ 1008/18-11-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 3927/11-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217, 07202 και 07210)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι Επιστήμης Υλικών με έμφαση σε Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 8-2-2012 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217, 07202 και 07210) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 

Καταχώρηθηκε: 28-09-2011 

 
 Στο ΦΕΚ 543/3-8-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18994/20-6-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217, 07202 και 07210)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Κεραμικά, Σύνθετα και Πορώδη Υλικά».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217, 07202 και 07210) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 

Καταχώρηθηκε: 29-07-2011 

 
 Στο ΦΕΚ 496/25-7-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18993/20-6-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217, 07202 και 07210)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217, 07202 και 07210) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 

Καταχώρηθηκε: 29-07-2011 

 
 Στο ΦΕΚ 472/19-7-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18992/20-6-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07217, 07202 και 07210)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανθεκτικότητα Σύνθετων Υλικών σε Θερμο-μηχανική και Περιβαλλοντική Φόρτιση» (Πειραματική Κατεύθυνση)».

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών στα τηλέφωνα 26510-07217, 07202 και 07210) (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).