ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καταχώρηθηκε: 21-09-2009    
 

Στο ΦΕΚ 656/19-8-2009 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 23847/28-7-2009 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26410-91706, 91709 και 26510-97287)

 •   Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Πολιτισμική Κληρονομιά: Διαχείριση και Προβολή».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2009 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26410-91706, 91709 και 26510-97287 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).  

 
 
 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καταχώρηθηκε: 24-07-2009    
 

Στο ΦΕΚ 558/20-7-2009 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19747/9-6-2009 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26410-91706, 91709 και 26510-97287)

 •   Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2009 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26410-91706, 91709 και 26510-97287 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).  

 
Καταχώρηθηκε: 25-06-2009    
 

Στο ΦΕΚ 428/5-6-2009 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 17839/21-5-2009 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26410-91706, 91709 και 26510-97287)

 •   Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία  Λογισμικού».
 •   Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφοριακά  Συστήματα με έμφαση στον Πολιτισμό».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 15-10-2009 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26410-91706, 91709 και 26510-97287 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).  

 
Καταχώρηθηκε: 31-07-2007    
 

Στο ΦΕΚ 618/4-7-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 20260/10-6-2008 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26410-91706, 91709 και 26510-97287)

 •   Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Μουσειολογία».
 •   Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με έμφαση στην πολιτισμική διαχείριση».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2008 .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26410-91706, 91709 και 26510-97287 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).  

 
Καταχώρηθηκε: 15-07-2007    
 

Στο ΦΕΚ 540/6-6-2008 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 16216/10-4-2008 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
(Τηλ. Γραμματείας. 26410-91706, 91709 και 26510-97287)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων".
 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Βάσεις Δεδομένων".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 25-10-2008.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26410-91706, 91709 και 26510-97287 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).
 

 
Καταχώρηθηκε: 29-05-2007    
 

Στο ΦΕΚ 265/23-4-2007 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/3/8008α/Β2/4-4-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
(Τηλ. Γραμματείας. 26410-91706, 91709 και 26510-97287)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Δίκτυα Υπολογιστών και Τεχνολογίες Διαδικτύου".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16-9-2007.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26410-91706, 91709 και 26510-97287 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).
 

 
Καταχώρηθηκε: 29-05-2007    
 

Στο ΦΕΚ 262/23-4-2007 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/4/8008β/Β2/4-4-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
(Τηλ. Γραμματείας. 26410-91706, 91709 και 26510-97287)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Επεξεργασία Εικόνας και Ήχου".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16-9-2007.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26410-91706, 91709 και 26510-97287 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).
 

 
Καταχώρηθηκε: 29-05-2007    
 

Στο ΦΕΚ 262/23-4-2007 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/5/8008γ/Β2/4-4-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
(Τηλ. Γραμματείας. 26410-91706, 91709 και 26510-97287)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Αρχαία Ιστορία έως το τέλος της ύστερης αρχαιότητας με έμφαση στην Ιστορική Γεωγραφία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16-9-2007.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26410-91706, 91709 και 26510-97287 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).
 

 
Καταχώρηθηκε: 29-05-2007    
 

Στο ΦΕΚ 265/23-4-2007 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/6/8008δ/Β2/4-4-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
(Τηλ. Γραμματείας. 26410-91706, 91709 και 26510-97287)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Νεότερη Ελληνική Ιστορία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16-9-2007.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26410-91706, 91709 και 26510-97287 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).
 

 
Καταχώρηθηκε: 29-05-2007    
 

Στο ΦΕΚ 265/23-4-2007 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/7/8008ε/Β2/4-4-2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
(Τηλ. Γραμματείας. 26410-91706, 91709 και 26510-97287)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Λαϊκός Πολιτισμός".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 16-9-2007.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26410-91706, 91709 και 26510-97287 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).
 

 
Καταχώρηθηκε: 12-10-2006    
 

Στο ΦΕΚ 176/31-8-2006 (τ. Παράρτημα) δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/6/36927/Β2/7-8-2006 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
(Τηλ. Γραμματείας. 26410-91706, 91709 και 26510-97287)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Συστήματα Πολυμέσων".
 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Περιβάλλον και Ανθρώπινες Δραστηριότητες".
 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Αρχαία Ελληνική Γραμματεία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 26-11-2006.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στα τηλέφωνα 26410-91706, 91709 και 26510-97287 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).
 

 
Καταχώρηθηκε: 16-05-2005   
 

Στο ΦΕΚ 80/13-4-2005 (τ. Παράρτημα) δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ. Φ.121.1/6/10068/Β2/4-4-2005 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
(Τηλ. Γραμματείας. 26410-39541)

 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Κλασσική Αρχαιολογία".
 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Πληροφορική με έμφαση στην Πολιτισμική Τεχνολογία".
 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Ιστορία της Τέχνης με έμφαση στη Νεοελληνική Τέχνη".
 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Ιστορία των Πολιτισμών".
 • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή του Λέκτορα με γνωστικό αντικείμενο: "Ιστορία της Αρχιτεκτονικής".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 25-6-2005.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών στο τηλέφωνο26410-39541 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).