ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καταχώρηθηκε: 06-10-2011    

 

 
   Στο 628/31-8-2011 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18769/20-6-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(Τηλ. Γραμματ. 26410-74112, 74110 και 74138)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Σχεδιασμός και Διαχείριση Γης".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 6-11-2011.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στα τηλέφωνα 26410-74112, 74110 και 74138 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).
 

 
   

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καταχώρηθηκε: 28-09-2011    

 

 
   Στο 559/10-8-2011 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18768/20-6-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(Τηλ. Γραμματ. 26410-74112, 74110 και 74138)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Χλωρίδα και Φυτογεωγραφία".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στα τηλέφωνα 26410-74112, 74110 και 74138 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).
 

Καταχώρηθηκε: 28-09-2011    

 

 
   Στο 503/26-7-2011 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 18767/20-6-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(Τηλ. Γραμματ. 26410-74112, 74110 και 74138)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Οικολογία, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στα τηλέφωνα 26410-74112, 74110 και 74138 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).
 

Καταχώρηθηκε: 18-03-2010    

 

 
   Στο 170/4-3-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 12666/12-2-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(Τηλ. Γραμματ. 26410-74112, 74110 και 74138)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Φυσικοχημεία Υλικών και Περιβάλλοντος".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 12-5-2010.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στα τηλέφωνα 26410-74112, 74110 και 74138 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).
 

Καταχώρηθηκε: 08-03-2010    

 

 
   Στο 106/17-2-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 10985/25-1-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
(Τηλ. Γραμματ. 26410-74112, 74110 και 74138)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Περιβαλλοντική Μεταλλαξιγένεση ".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 22-4-2010.

     Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

     Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στα τηλέφωνα 26410-74112, 74110 και 74138 (Διεύθυνση: Γ. Σεφέρη 2, Τ.Κ. 30100-ΑΓΡΙΝΙΟ).
 

 

 

Αρχείο Παλαιότερων Προκηρύξεων