ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καταχώρηθηκε: 15-07-2010   

 
Στο ΦΕΚ 510/15-6-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ.19280/31-5-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07265)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24-10-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα τηλέφωνα 26510-07265 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη).

 

   
     

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Καταχώρηθηκε: 15-07-2010    

 
Στο ΦΕΚ 510/15-6-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ.19279/31-5-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07265)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24-10-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα τηλέφωνα 26510-07265 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη).

 

Καταχώρηθηκε: 15-07-2010    

 
Στο ΦΕΚ 510/15-6-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ.19278/31-5-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Τηλ. Γραμματ. 26510-07265)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: "Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός".

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 24-10-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στα τηλέφωνα 26510-07265 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-Δουρούτη).

 

 

 

[2632]]