ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 (464)     Καταχώρηθηκε: 2-9-2014  new  

  
Στο 1045/6-8-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 10127/23-5-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

-Μία (1)  θέση Καθηγητή  στη βαθμίδα του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας,  με γνωστικό αντικείμενο: «Λαογραφία με έμφαση στην Ενδυματολογία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-11-2014.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000213355

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 (463)     Καταχώρηθηκε: 2-9-2014  new  

  
Στο ΦΕΚ 1045/6-8-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 10126/23-5-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

 

-Μία (1)  θέση Καθηγητή  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,  με γνωστικό αντικείμενο: «Νεώτερη και σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (19ος – 20ος αιώνας)».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 2-11-2014.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000213342

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

   
 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 (13640)     Καταχώρηθηκε: 8-7-2014    

  
Στο ΦΕΚ 829/1-7-2014 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 8762/28-4-2014 Προκήρυξη πλήρωσης (εξέλιξη) της παρακάτω θέσης Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

 

-Μία (1)  θέση Καθηγητή  στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή,  με γνωστικό αντικείμενο: «Λαογραφία: Λαϊκή Λογοτεχνία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 8-9- 2014.

Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 00000174434

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 (13796)     Καταχώρηθηκε: 9-12-2013    

  
Στο ΦΕΚ 1171/14-10-2013 (τ. Γ΄) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 16334/25-7-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

-Μία (1)  θέση Καθηγητή  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή,  με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Ιστορία».

         Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 29-1- 2014.

            Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
            Για περισσότερες πληροφορίες  οι υποψήφιοι  να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 (13795)     Καταχώρηθηκε: 31-05-2013    

  
Στο ΦΕΚ 499/15-5-2013 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 8952/11-3-2013 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

  • Μία (1) θέση Καθηγητή  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή Ιστορία 18ος-20ος αιώνας».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 17-7-2013.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 (2566)     Καταχώρηθηκε: 11-12-2012    

  
Στο ΦΕΚ 1086/9-10-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 17827/5-7-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Τέχνης από την Αναγέννηση έως και τον 20ο αιώνα».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 11-12-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

 (1153)     Καταχώρηθηκε: 17-10-2012    

  
Στο ΦΕΚ 965/12-9-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 16221/12-6-2012 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ  στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Τέχνης από την Αναγέννηση έως σήμερα».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 18-11-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 09-02-2012    

  
Στο ΦΕΚ 22/23-1-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5493/25-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ  στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ρωμαϊκή Ιστορία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-3-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 09-02-2012    

  
Στο ΦΕΚ 22/23-1-2012 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5492/25-11-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ  στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Βυζαντινή Ιστορία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 27-3-2012.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 29-09-2011    

  
Στο ΦΕΚ 570/16-8-11 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 20753/15-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07231)
ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ  στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ευρωπαϊκή Ιστορία (19ος-20ος αιώνας)».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07181 και 07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 07-09-2010    

  

Στο ΦΕΚ 644/23-7-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 19221/7-6-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07181 και 07231)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ  του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στη βαθμίδα του Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Προϊστορική Αρχαιολογία».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07181 και 07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 03-09-2010    

  

Στο ΦΕΚ 742/17-8-2010 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 22519/7-6-2010 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07181 και 07231)

  • Μία (1) θέση ΔΕΠ  του Τομέα Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία με έμφαση στην Οικονομία, 20ος αιώνας».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2010.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07181 και 07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 21-09-2009    

  

Στο ΦΕΚ 624/6-8-2009 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 22726/20-7-2009 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07181 και 07231)

  • Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης στη βαθμίδα του Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη, 4ος-15ος αιώνας».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2009.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07181 και 07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

Καταχώρηθηκε: 25-06-2009    

  

Στο ΦΕΚ 429/5-6-2009 (τ. Γ') δημοσιεύτηκε η αριθμ. 16024/29-4-2009 απόφαση του Πρύτανη, με την οποία προκηρύσσεται η παρακάτω θέση ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμματ. 26510- 07181 και 07231)

  • Μία (1) κενή θέση ΔΕΠ του Τομέα Λαογραφίας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα, με γνωστικό αντικείμενο «Λαογραφία με ειδίκευση στη μελέτη της μουσικής παράδοσης».

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 10-10-2009.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στα τηλέφωνα 26510-07181 και 07231 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων-451 10).

 

   

Αρχείο Παλαιότερων Προκηρύξεων »