Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2013

Αναδρομικός διορισμός-εξέλιξη σε θέση ΔΕΠ (με θητεία) στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας της ήδη υπηρετούσης στη βαθμίδα του Λέκτορα Νικολάου Σουζάννας-Μαρίας του Γρηγορίου, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη που αφορά τον αναδρομικό διορισμό (εξέλιξη) από 20-12-2010 (ημερομηνία από τη λήξη της προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών (ΣτΕ 2657/2009) για τον έλεγχο νομιμότητας και εν συνεχεία της μη έκδοσης της σχετικής πράξης διορισμού της από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών, της ήδη υπηρετούσης Νικολάου Σουζάννας-Μαρίας του Γρηγορίου, σε θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή (με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης») του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής.
12 Μαρτίου 2013
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite