Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιανουαρίου 2013

Διορισμός (εξέλιξη) του Επίκουρου Καθηγητή Κυπαρίσση-Σαπουντζάκη Άρη του Ιωάννη σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Παν/μίου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη που αφορά το διορισμό (εξέλιξη) του Επίκουρου Καθηγητή Κυπαρίσση-Σαπουντζάκη Άρη του Ιωάννη, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή (με γνωστικό αντικείμενο «Οικοφυσιολογία Φυτών» ) του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών.
16 Ιανουαρίου 2013
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite