Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 16 Ιανουαρίου 2013

Μονιμοποίηση του Παπαδόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Παν/μίου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη που αφορά τη μονιμοποίηση του Παπαδόπουλου Ιωάννη του Γεωργίου, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Υψηλών Ενεργειών (με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών») του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών.
16 Ιανουαρίου 2013
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite