Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 26 Οκτωβρίου 2012

Διορισμός (εξέλιξη) του Επίκουρου Καθηγητή Παπαγεωργίου Δημητρίου του Γεωργίου σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Παν/μίου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη που αφορά το διορισμό (εξέλιξη) του Επίκουρου Καθηγητή Παπαγεωργίου Δημητρίου του Γεωργίου, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο («Υπολογιστικές Μέθοδοι Επιστήμης Υλικών με έμφαση σε Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής») του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών.
26 Οκτωβρίου 2012
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite