Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 31 Ιουλίου 2012

Αναδρομικός διορισμός του Παναγιώτη Πατσαλά του Αθανασίου, σε θέση ΔΕΠ (με θητεία) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Παν/μίου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη που αφορά τον αναδρομικό διορισμό από την ημερομηνία 25-02-2005 του ΦΕΚ 40/25-02-2005 τ. ΝΠΔΔ αρχικού διορισμού του χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών, μετά την επανάληψη της διαδικασίας εκλογής, τον Παναγιώτη Πατσαλά του Αθανασίου σε κενή θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χαμηλοδιάστατοι Ημιαγωγοί Οργανικών-Ανόργανων Υβριδίων» (Πειραματική Κατεύθυνση) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών.
31 Ιουλίου 2012
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite