Παλιά έκδοση: Αυτήν την στιγμή βλέπετε την παλιά έκδοση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. [Μετάβαση στην τρέχουσα έκδοση]
Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 14 Ιουνίου 2012

Διορισμός (εξέλιξη) του Επίκουρου Καθηγητή κ. Πετράκη Δημητρίου του Ελευθερίου, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη που αφορά το διορισμό (εξέλιξη) του Επίκουρου Καθηγητή  κ. Πετράκη Δημητρίου του Ελευθερίου, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή  Καθηγητή του Τομέα Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων  (με γνωστικό αντικείμενο  «Χημική Τεχνολογία με έμφαση στα πορώδη υλικά») του Τμήματος Χημείας.
14 Ιουνίου 2012
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite