Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 14 Ιουνίου 2012

Διορισμός της κ. Δημητροπούλου Παναγιώτας του Φωτίου, σε κενή θέση ΔΕΠ (με θητεία) στη βαθμίδα του Λέκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης του Παν/μου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη που αφορά το της  κ. Δημητροπούλου Παναγιώτας του Φωτίου, σε κενή θέση ΔΕΠ (με θητεία) της βαθμίδας του Λέκτορα (με γνωστικό αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία») του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
14 Ιουνίου 2012
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite