Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 30 Μαΐου 2012

Διορισμός (εξέλιξη) του Επίκουρου Καθηγητή κ. Μελισσά Βασιλείου του Στεργίου, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Παν/μίου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη που αφορά το διορισμό (εξέλιξη) του Επίκουρου Καθηγητή κ. Μελισσά Βασιλείου του Στεργίου, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Φυσικοχημείας (με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία») του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών
30 Μαΐου 2012
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite