Βρίσκεστε εδώ: » Ενημέρωση » Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών » Διορισμός-Εξέλιξη

Διορισμοί - Εξελίξεις Καθηγητών

Διορισμοί - Εξελίξεις μελών Δ.Ε.Π. σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σύμφωνα με τον Ν. 4009/2011
 
Τελευταία Ενημέρωση: 29 Μαΐου 2012

Διορισμός (εξέλιξη) του Επίκουρου Καθηγητή κ. Τρογκάνη Αναστασίου του Νικολάου, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Παν/μίου μας

Παρακαλούμε δείτε συνημμένα πρυτανική πράξη για το διορισμό (εξέλιξη) του Επίκουρου Καθηγητή  κ. Τρογκάνη Αναστασίου του Νικολάου, σε μόνιμη θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή  Καθηγητή (με γνωστικό αντικείμενο  «Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων και Εφαρμογές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού») του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών  της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών
29 Μαΐου 2012
 

« Επιστροφή

 

^ αρχή

 
 


*
 
newSite