ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑΣ

Προϋπολογισμός έτους 2005

Α/Α
Περιγραφή
Προϋπολογισμός
1.
Συντηρήσεις - επισκευές κτιρίων και πρασίνου
2.500.000 €
2.
Έργα Υποδομής
1.450.000 €
3.
Συνεχιζόμενες Μελέτες
2.150.000 €
4.
Νέες Μελέτες
500.000 €
5.
Έργα συνεχιζόμενα
3.000.000 €
6.
Νέα έργα Α' φάση
500.000 €
7.
Νέα έργα Β' φάση
-
8.
Επιστημονικός εξοπλισμός
1.000.000 €
Σύνολο:
11.100.000 €


Προϋπολογισμός έτους 2006

Α/Α
Περιγραφή
Προϋπολογισμός
1.
Συντηρήσεις - επισκευές κτιρίων και πρασίνου
2.500.000 €
2.
Έργα Υποδομής
1.150.000 €
3.
Συνεχιζόμενες Μελέτες
600.000 €
4.
Νέες Μελέτες
2.300.000 €
5.
Έργα συνεχιζόμενα
-
6.
Νέα έργα Α' φάση
3.100.000 €
7.
Νέα έργα Β' φάση
-
8.
Επιστημονικός εξοπλισμός
1.000.000 €
Σύνολο:
10.650.000 €


Προϋπολογισμός έτους 2007

Α/Α
Περιγραφή
Προϋπολογισμός
1.
Συντηρήσεις - επισκευές κτιρίων και πρασίνου
2.500.000 €
2.
Έργα Υποδομής
900.000 €
3.
Συνεχιζόμενες Μελέτες
-
4.
Νέες Μελέτες
1.600.000 €
5.
Έργα συνεχιζόμενα
-
6.
Νέα έργα Α' φάση
3.900.000 €
7.
Νέα έργα Β' φάση
3.500.000 €
8.
Επιστημονικός εξοπλισμός
500.000 €
Σύνολο:
12.900.000 €


Προϋπολογισμός έτους 2008

Α/Α
Περιγραφή
Προϋπολογισμός
1.
Συντηρήσεις - επισκευές κτιρίων και πρασίνου
2.500.000 €
2.
Έργα Υποδομής
500.000 €
3.
Συνεχιζόμενες Μελέτες
-
4.
Νέες Μελέτες
500.000 €
5.
Έργα συνεχιζόμενα
-
6.
Νέα έργα Α' φάση
1.000.000 €
7.
Νέα έργα Β' φάση
15.000.000 €
8.
Επιστημονικός εξοπλισμός
500.000 €
Σύνολο:
20.000.000 €

 

« Επιστροφή