ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΑ/Α
Περιγραφή έργου
Προϋπολογισμός
(με ΦΠΑ)
1.
Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου αίθουσας τελετών Π.Ι.
948.017 €
2.
Επισκευή και συμπληρωματικές κατασκευές κτιρίων Π.Ι.
1.385.310 €
3.
Ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις Π.Ι.
1.625.056 €
4.
Συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων Π.Ι.
1.321.000 €
5.
Συντήρηση ανελκυστήρων Π.Ι.
177.000 €
6.
Αναβάθμιση - Επισκευές κτιρίων Φοιτητικών Κατοικιών
500.000 €
7.
Χρωματισμοί - μονώσεις κτιρίων Παν/πολης Ιωαννίνων
996.196 €
8.
Φύτευση - συντήρηση πρασίνου και κατασκευή εσωτερικού δικτύου άρδευσης Παν/πολης Ιωαννίνων
510.340 €
9.
Επισκευή και συμπληρωματικές κατασκευές κτιρίων Παν/μίου Ιωαννίνων
2.813.584 €
Σύνολο:
10.276.503 €

Αναλυτικά:

1. Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου αίθουσας τελετών Π.Ι.: Στο έργο περιλαμβάνονται οι εργασίες επισκευής της Λέσχης, η διαμόρφωση διαφόρων καταστημάτων στο ισόγειο του κτιρίου καθώς και η διαμόρφωση των εργαστηρίων Νανοτεχνολογίας - Προσομοίωσης. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 8/1/2004 και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου τον Αύγουστο του 2005. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 948.017 € (με ΦΠΑ).

2. Επισκευή και συμπληρωματικές κατασκευές κτιρίων Π.Ι.: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 7/5/2003 και το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα 1.385.310,70 € (με ΦΠΑ). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2005. Περιλαμβάνει τροποποιήσεις ήδη υπαρχόντων κτιρίων για την στέγαση των Νέων Τμημάτων καθώς και εργασίες συντήρησης.

3. Ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις Π.Ι.: Η σύμβαση υπογράφηκε στις 1/9/2004. Η αποπεράτωσή του προβλέπεται την 1/3/2006. Το ποσό της σύμβασης είναι 1.625.056 € (με ΦΠΑ). Περιλαμβάνονται η κατασκευή της φωταγώγησης του γηπέδου 5Χ5 καθώς και η τοποθέτηση του ταρτάν στο γήπεδο τένις - Μπάσκετ.

4. Συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων Π.Ι.: Το έργο δημοπρατείται κάθε δύο χρόνια. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 25/8/2004 για το ποσό των 766.528 €. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για τα επόμενα δύο χρόνια ανέρχεται στα 1.321.000 €.

5. Συντήρηση ανελκυστήρων Π.Ι.: Το έργο δημοπρατείται κάθε δύο χρόνια και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 2/8/2004 για το ποσό των 135.000 €. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης για τα επόμενα δύο χρόνια ανέρχεται στα 177.000 €.

6. Αναβάθμιση - Επισκευές κτιρίων Φοιτητικών Κατοικιών: Περιλαμβάνονται εργασίες αναβάθμισης των κτιρίων. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 500.000 €.

7. Χρωματισμοί - μονώσεις κτιρίων Παν/πολης Ιωαννίνων: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 20/1/2005 για το ποσό των 996.196,58 €. Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης.

8. Φύτευση - συντήρηση πρασίνου και κατασκευή εσωτερικού δικτύου άρδευσης Παν/πολης Ιωαννίνων: Το έργο δημοπρατήθηκε στις 5/3/2005 για το ποσό των 510.340,58 €. Αναμένεται η έγκριση.

9. Επισκευή και συμπληρωματικές κατασκευές κτιρίων Παν/μίου Ιωαννίνων: Το έργο θα δημοπρατηθεί στις 7/4/2005 για το ποσό των 2.813.584,19 €.

 

« Επιστροφή