ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θα ανατεθούν και θα ξεκινήσουν το 2005:
Α/Α
Περιγραφή έργου
Προϋπολογισμός
(με ΦΠΑ)
Ενταγμένα:
1.
Περίφραξη Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου.
104.443 €
2.
Επισκευή και Διαρρύθμιση του προκατασκευασμένου Ε5 για την εγκατάσταση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών.
455.000 €
3.
Αναβάθμιση και επέκταση του Κέντρου Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού.
900.000 €
4.
Εξοπλισμός της Μονάδας Ιατρικής Τεχνολογίας & Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων.
205.000 €
Σύνολο:
1.664.443 €

Σε ένταξη:
5.
Ανέγερση νέων φοιτητικών κατοικιών.
4.500.000 € *
6.
Ανάπτυξη Ερευνητικού Κέντρου Επιστημονικών Προσομοιώσεων.
700.000 €
7.
Μονάδα Εφαρμογής Πολλαπλής Ανάλυσης με Μικροσυστοιχίες.
700.000 €
8.
Εξοπλισμός εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας.
700.000 €
Σύνολο:
6.600.000 €
Γενικό Σύνολο:
8.264.443 €

Αναλυτικά:

* Αναμένεται η ένταξη των φοιτητικών κατοικιών στο 3ο ΚΒΣ (προϋπολογισμού 3.300.000 €). Επιπλέον το έργο χρηματοδοτείται με 1.200.000 € από την Ζάππειο Επιτροπή.

 

« Επιστροφή